Vorming voor vrijwilligersverantwoordelijken

Printervriendelijke versiePDF version

Present vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. We bouwen stevige vrijwilligerswerkingen uit in woonzorgcentra, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking.
Present biedt vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken een boeiend en gevarieerd vormingspakket aan. De vormingen helpen je groeien en zorgen ervoor dat je goed voorbereid en vol vertrouwen je taken kan vervullen. Inschrijven voor onderstaande vormingen kan via www.presentvzw.be

 1. Van vrijwilligersploeg naar hechte groep - aan de slag rond groepsbinding en motivatie (Hasselt - 12 oktober 2021)
  Meer info:https://presentvzw.be/nl/vorming/van-vrijwilligersploeg-naar-hechte-groep-aan-de-slag-rond-groepsbinding-en-motivatie
 2. Participatie in het vrijwilligerswerk - van woorden naar daden  (Gent - 28 oktober 2021)
  Meer info: https://presentvzw.be/nl/vorming/participatie-in-het-vrijwilligerswerk
 3. In gesprek met vrijwilligers – van kennismaking tot exitgesprek  (Roeselare - 17 november 2021 en Mechelen - 25 november 2021)
  Meer info Roeselare: https://presentvzw.be/nl/vorming/in-gesprek-met-vrijwilligers-van-kennismaking-tot-exitgesprek
  Meer info Mechelen: https://presentvzw.be/nl/vorming/in-gesprek-met-vrijwilligers-van-kennismaking-tot-exitgesprek-1

Contactgegevens Present vzw
Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel
02/248 10 42
info@presentvzw.be