You'll never walk alone!

Printervriendelijke versiePDF version

Onze welzijnswerkers zijn #heldenvanwelzijn. Zij geven het beste van zichzelf om ondersteunend aanwezig te zijn bij mensen met een handicap, jongeren die hun weg zoeken of gezinnen waar het moeilijk gaat. Ook de deuren van de kinderopvang blijven open voor de opvang van kinderen voor wie ouders genoodzaakt zijn te gaan werken. Vooreerst dus een enorme appreciatie voor alles wat onze mensen op dit moment presteren en doen voor onze kwetsbare doelgroepen!

Bij onze mensen tewerkgesteld in de sectoren gehandicaptenzorg, jeugdhulp en gezinsondersteuning en kinderopvang hakt het coronavirus zwaar in. Hoe blijf je nabij in afstand? Hoe hou je je werk werkbaar in dergelijke omstandigheden?
Binnen de commissie Medewerkersbeleid werkten we destijds een visie op werkbaar werk uit. Maar hoe zet je die visie om in praktijk en dan nog wel in deze zeer uitzonderlijke omstandigheden? We bevragen een aantal experten en laten hen hier aan het woord.

 

You'll never walk alone!

Zoals een goede voetbalploeg gesteund wordt door een brede schare supporters, zo zijn ook wij overtuigd dat heel wat mensen enorm onder de indruk zijn van wat momenteel door onze mensen gepresteerd wordt. 

Iedere avond klinkt er op bijzonder veel plaatsen om 20u handgeklap, klokkengeluiden, ... ter ondersteuning van jullie werk. Witte lakens tonen de verbondenheid en het respect van heel veel mensen.
We hebben een facebookpost hierrond geplaatst die enorm veel respons kende:

Witte lakens, muziek, applaus…
Ook al mogen we niet uit “ons kot”,
elke dag tonen mensen op alle mogelijke
manieren hun dankbaarheid en solidariteit
met de welzijnssector.

Weet dat dit applaus ook voor jou is bestemd.
Jij die mensen met een beperking ondersteunt,
jij die jongeren motiveert om hun leven in handen te nemen,
jij die zorgt voor de kinderen van anderen…

Ja, ook jullie zijn #heldenvanwelzijn

 

Maar we willen meer doen, we zijn op zoek gegaan naar mensen die onze mensen ook een persoonlijke boodschap willen brengen. Op deze pagina vinden jullie de boodschappen van mensen die we vanuit het Vlaams Welzijnsverbond benaderd hebben en die onze #heldenvanwelzijn een woord van respect en steun willen geven.

Frederik Imbo geeft de aftrap in onze reeks “You‘ll Never Walk Alone”. Eind vorig jaar reikte hij onze welzijnsmedewerkers nog tips aan voor duurzaam geluk in de voorstelling “ja of JA strategie van het geluk”, georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond.
Zijn filmpje met woorden van respect en steun vind je hier.

 

 

 

Dirk De Wachter is psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Hij is expert in systeem- en gezinstherapie en verantwoordelijk voor het dagactiviteitencentrum Sint-Maarten op campus Kortenberg. Aan de KU Leuven is hij verbonden als opleider en supervisor in de gezinstherapie. Ook Dirk is bereid gevonden om een filmpje op te nemen voor onze leden en heeft een toch wel leuke en verrassende boodschap. Kijk dus zeker naar zijn boodschap!  

 

 

 

Ook Marleen Denef (impactadvocaten.be) en Benny Corvers (preparedmind.be) zijn bereid gevonden om een filmpje in te spreken met ondersteuning en tips, specifiek voor onze directies en bestuursleden in dit geval.
Bekijk hun boodschap en deel ze met je bestuurders.

 

 

 

Bert George is docent publiek management aan de Universiteit Gent. Hij behaalde zijn doctoraat in de TEW aan de Universiteit Gent in 2016. Zijn onderzoeksthema's focussen op hoe strategische beslissingen van beleidsmakers en managers in de (semi-)publieke sector kunnen worden verbeterd opdat deze helpen beleidsdoelen te realiseren. 
Op het antwoord om ook een boodschap te brengen, moesten we niet lang wachten. De dag erna stond zijn filmpje al klaar! Met nuttige tips om de organisatie gaande te houden in deze moeilijke tijden. 

 

Vanuit IDEWE heeft Hilde De Man (verantwoordelijke discipline psychosociale aspecten) op paasmaandag een filmpje opgenomen in antwoord op onze vraag naar een insteek rond draagkracht en riciso op burnout van onze #heldenvanwelzijn. Het is een fijne uiteenzetting geworden met tal van praktische tips.  Daarnaast geeft ze ook een overzicht van het aanbod dat IDEWE momenteel aanbiedt naar aanleiding van de coronacrisis en de impact ervan op de werknemers.

 

Ook onze ex-voorzitter, Jan Renders, is bereid gevonden om het woord te richten aan onze #heldenvanwelzijn. Zijn bemoedigende boodschap en woorden van steun kan je in zijn opgenomen filmpje vinden!

 

 

 

Koen Vermeulen, de stichter en bezieler van vrijwilligerswerkwerkt, sprak voor ons een mooie boodschap in. Hij ziet veel mooie dingen gebeuren in de samenleving, maar ook in welzijnsorganisaties. Koen geeft een aantal tips mee hoe het vrijwillig engagement in jullie organisatie een duurzaam effect kan krijgen, waarvan organisaties ook na corona van kunnen genieten. Benieuwd? Kijk dan zeker het filmpje.

 

 

 

Marleen Denef van www.impactadvocaten.be deelt graag een aantal tips met bestuurders en directies van welzijnsorganisaties. “Blijf aan boord” is er zo eentje.
Bekijk haar boodschap en deel ze met je bestuurders.

 

 

 

Carine Drijkoningen, oprichtster van Itineris, reikt een aantal handvaten aan voor leidinggevenden om ondersteunend aanwezig te zijn bij hun medewerkers. Zij legt hiertoe twee motivatiemodellen op elkaar: het ABC-model van motivatie en het ABCD-model van veerkracht. Beluister hier waarvoor ABCD staat. Of lees haar artikel “Leidinggeven en motiveren in coronatijd”.

 

 

 

Minister van Welzijn Wouter Beke heeft een bemoedigende boodschap voor de #heldenvanwelzijn uit de sector jeugdhulp. Zij hebben het beste van zichzelf gegeven in deze moeilijke weken voor een kwetsbare doelgroep. Bekijk hier de video met minister Beke.

 

 

 

Welzijnsgericht, mens en samenleving verbinden, solidariteit en engagement zijn allemaal waarden die het Vlaams Welzijnsverbond hoog in zijn vaandel draagt. Wij, de medewerkers van het Vlaams Welzijnsverbond, zijn trots op onze #heldenvanwelzijn en drukken onze appreciatie voor jullie volgehouden inzet graag uit. Een tijdje terug gaf psychiater Dirk De Wachter het advies: "Doe eens verantwoord onnozel". Deze boodschap viel bij een aantal medewerkers van het Vlaams Welzijnsverbond niet in dovemansoren. Al snel konden we de collega’s enthousiasmeren en maakten we een filmpje waarin we onze dankbaarheid aan onze #heldenvanwelzijn willen tonen. Het beoordelen laten we graag aan jullie over! Uiteraard mag je dit filmpje verspreiden.

 

 

Houd deze pagina in de gaten, want er komen nog andere filmpjes! You'll never walk alone!