Wie en hoe?

Printervriendelijke versiePDF version

Jeugdhulp en gezinsondersteuning - ondersteuning van personen met een handicap - kinderopvang

Wie zijn wij?
Hoe werken wij?

Wie zijn wij?

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.
Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 750 organisaties, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 31.000 werknemers. Daarnaast zijn we erkend als werkgeversorganisatie. Tevens zijn we aangesloten bij Verso, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen.

 

Hoe werken wij?

Onze medewerkers blijven op de hoogte van wat er leeft in de sectoren door rechtstreeks contact met de leden. Daaruit leiden wij af welke beleids- en werkingsproblemen wij verder moeten onderzoeken.

Als lid van het Vlaams Welzijnsverbond beslis je mee over de koers die wij varen. Onze leden vinden elkaar in gezamenlijke belangen. Hun sectoren vormen een belangrijk forum voor beleidsbeïnvloeding. Op die manier is het Vlaams Welzijnsverbond een brede bundeling van krachten.