Kinderopvang

Printervriendelijke versiePDF version

Binnen het Vlaams Welzijnsverbond richt de sector kinderopvang zich tot organisatoren groepsopvang en gezinsopvang, voor zowel baby's en peuters als schoolgaande kinderen.

Sinds de ingang van het nieuwe decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters op 1 april 2014 onderscheiden we enerzijds de groepsopvang, met name de vroegere kinderdagverblijven en lokale diensten buurtgerichte kinderopvang en anderzijds de gezinsopvang, meer bepaald de onthaalouders, al dan niet aangesloten bij een organisator. De samenwerkende onthaalouders die meer dan acht kinderen gelijktijdig opvangen behoren tot de groepsopvang. 

Voor schoolgaande kinderen wordt het landschap momenteel grondig hertekend. Op 1 januari 2021 gaat het decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. De regierol, de financiering en de lokale samenwerking zijn een rode draad in de vernieuwde toekomst. Tussen 2021 en 2026 loopt een overgangsperiode, vanaf 1 januari 2027 wordt de decentralisatie van de buitenschoolse opvang een feit. Vandaag onderscheiden we buitenschoolse opvang verbonden aan een kinderdagverblijf, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang (IBO), lokale diensten voor buurtgerichte buitenschoolse opvang en onthaalouders, al dan niet aangesloten bij een organisator.
Leden van het Vlaams Welzijnsverbond situeren zich in al deze opvangvormen.