Thema Duurzaamheid

Printervriendelijke versiePDF version

Duurzaamheid is een begrip dat meer dan ooit zijn weg vindt naar jaarrapporten en visieteksten. Maar tegelijk is het een begrip met 1001 definities, zonder dat er over de invulling ervan echt universele consensus is. De term duurzaamheid heeft een lange geschiedenis. Termen zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), sociaal ondernemen en maatschappelijk betrokken ondernemen zijn allemaal al aan bod gekomen, waarbij de inhoud vaak sterk overlapt. Maar soms wordt de inhoud ook verengd tot bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld de ecologische dimensie, afhankelijk van de context, zoals klimaatverandering.

 

Het is van belang te erkennen dat duurzaamheid verder reikt dan puur ecologische aspecten. Het omvat een breed scala aan overwegingen, waaronder sociale rechtvaardigheid en economische duurzaamheid. Binnen de social profit sectoren is het cruciaal dat duurzaamheid in al zijn facetten wordt geïntegreerd. Dus niet alleen het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar ook het nemen van sociale verantwoordelijkheid en het waarborgen van economische veerkracht.

Organisaties staan volop voor de uitdaging om duurzaamheid concreet vorm te geven voor de komende decennia en moeten zich actief inzetten om duurzaamheid in al zijn dimensies te omarmen. Het begrip 'duurzaamheid' moet steeds opnieuw worden ingevuld, waarbij diverse perspectieven als een waardevolle en relevante discussieruimte worden beschouwd. Een integrale benadering van duurzaamheid is essentieel om effectief met de complexiteit van hedendaagse uitdagingen om te gaan en toekomstige welzijnsgerichte doelen te bereiken.