VIPA - duurzaam bouwen

Printervriendelijke versiePDF version

VIPA staat voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het VIPA subsidieert de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.

Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Zorg. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren voorziet het VIPA middelen en ondersteuning.

 

Meer informatie

https://www.departementwvg.be/vipa