Missie

Printervriendelijke versiePDF version

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

Werken aan welzijn

Het Vlaams Welzijnsverbond verenigt initiatiefnemers in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, de kinderopvang en de ondersteuning van personen met een beperking.

Werken aan welzijn is ons doel. Wij zoeken gericht naar kansen om het recht op welzijn voor iedereen te maximaliseren, daarvoor creëren wij nieuwe opportuniteiten. Zo bouwen wij mee aan een solidaire samenleving.

 

Vanuit vier kernwaarden

Wij ontwikkelen onze werking vanuit vier kernwaarden die samen ons ethisch kompas vormen:

RESPECT voor de fundamentele rechten van elk individu

SOLIDARITEIT die nodig is om welzijn te garanderen voor iedereen

VERBINDING met al wie inzet op welzijn

ENGAGEMENT om noden aan te kaarten en kwaliteit van leven te bepleiten.

 

Welzijnsgericht ondernemen

Als werkgeversorganisatie ondersteunen wij onze leden in welzijnsgericht ondernemerschap en behartigen we hun belangen. We beïnvloeden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen door een actieve rol op te nemen in relaties met de overheid en partners.

Het Vlaams Welzijnsverbond staat midden in de samenleving. We gaan een open dialoog aan met iedereen die zich inzet om welzijn te creëren voor het individu en de maatschappij, en vormen daartoe partnerschappen.

 

(Missie goedgekeurd door de algemene vergadering in Brussel op 5 december 2017 en bekrachtigd op het ledenforum van 29 januari 2018)