Commissie Medewerkersbeleid

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt zijn leden bij de zorgĀ  voor het personeel in functie van het bereiken van de organisatiedoelen door kennisverstrekking, -deling, -ontwikkeling van modellen en instrumenten van personeelsmanagement en door reflectie op tendensen op de arbeidsmarkt.