Sectoren

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit drie sectoren in het Vlaams welzijnswerk. Met de sectorpagina's van deze website richten we ons vooral tot onze leden.

Zij vinden hier de documenten van de Sectorale Ledenvergadering, het Sectoraal Directiecomité en de andere sectorale overleg- en adviesorganen van het Vlaams Welzijnsverbond. We voorzien hier ook ruimte voor toelichting bij het beleid, acties en initiatieven. Op de sectorpagina's vinden leden bovendien documenten van de financiële sectoranalyse, eventuele sectorale nieuwsbrieven en nuttige informatie over de subsidiëring.