Sectoren

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen en initiatieven uit drie sectoren in het Vlaams welzijnswerk. Met de 'sectorpagina's' van deze website richten we ons vooral tot onze leden.

Zij vinden hier telkens de documenten van de Sectorale Ledenvergadering, het Sectoraal Directiecomité en de andere sectorale overleg- en adviesorganen in het kader van het Vlaams Welzijnsverbond.

Verder voorzien we ruimte voor allerlei toelichtingen bij het beleid op sectorvlak en staan we stil bij de acties en initiatieven in de sector.

De leden vinden er allerlei documenten in verband met de financiële sectoranalyse en de eventuele sectorale nieuwsbrieven.

Tenslotte is er nog nuttige informatie over de subsidiëring opgenomen.