Voorwaarden studiedagen

Printervriendelijke versiePDF version

Studiedagen, specifieke vormingsinitiatieven, beursen,… georganiseerd door het Vlaams Welzijnsverbond kunnen op ruime belangstelling rekenen.
Toch betekent elke afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging voor het Vlaams Welzijnsverbond een onnodige meeruitgave.

Voorwaarde:

 U bent ingeschreven voor een activiteit van het Vlaams Welzijnsverbond vanaf het moment dat de bevestigingsmail van uw inschrijving door onze dienst is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annulatievoorwaarden:

  • Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.
  • Annulatie kan kosteloos indien u het Vlaams Welzijnsverbond hiervan schriftelijk en minstens 5 werkdagen vóór de aanvang van het programma op de hoogte brengt.
  • Indien de annulatie later gebeurt, indien u afwezig blijft of het programma voortijdig verlaat, dient het totale inschrijvingsgeld betaald te worden.
  • Indien u verhinderd bent de studiedag/vorming te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, laten vervangen door een collega. U meldt dit via mail vóór de start van het programma.
  • Annulatie kan kosteloos om ernstige redenen. U meldt ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de cursus via mail en stuurt de nodige attesten of documenten door per post of via mail. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, teruggestort.

De richtlijnen i.v.m. annulatie werden goedgekeurd door het Bureau van de Raad van Bestuur op 7 februari 2012.

Bij bepaalde studiedagen wordt een aantal plaatsen voorbehouden voor studenten, daar wij steeds voorrang geven aan onze eigen leden. Studenten schrijven zich in per mail en voegen een scan van hun studentenkaart toe. Zij betalen 80% van de ledenprijs.