Commissie Vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

In Vlaanderen zijn tal van vrijwilligers actief die zich onbezoldigd inzetten voor anderen en voor de samenleving. Ze doen dit in een georganiseerd verband: ofwel werken ze samen met beroepskrachten in een voorziening (ingebouwd vrijwilligerswerk), ofwel zetten ze zich in in een organisatie die haar doelstellingen in hoofdzaak met vrijwilligers realiseert (autonoom vrijwilligerswerk). 

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt zowel het autonoom als ingebouwd vrijwilligerswerk binnen de welzijnssector. Zij zetelen samen in de commissie vrijwilligerswerk of in de contactgroepen.