Vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

In Vlaanderen zijn tal van vrijwilligers actief die zich onbezoldigd inzetten voor anderen en voor de samenleving. Ze doen dit in een georganiseerd verband: ofwel werken ze samen met beroepskrachten in een voorziening (we spreken dan van ingebouwd vrijwilligerswerk), ofwel zetten ze zich in in een organisatie die haar doelstellingen in hoofdzaak met vrijwilligers realiseert: het zogenaamde autonoom vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het vaak om kleine organisaties, die nood hebben aan rechtstreekse ondersteuning.

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt zowel het autonoom als ingebouwd vrijwilligerswerk binnen de welzijnssector. Zij zetelen tesamen in de commissie vrijwilligerswerk of in de contactgroepen.