Interessante websites

Printervriendelijke versiePDF version

Op deze pagina vindt u enkele interessante websites inzake het vrijwilligerswerk.

  • http://hogeraadvrijwilligers.belgium.be: de website van de federaal adviesraad inzake vrijwilligerswerk. Hier vind je adviezen, maar ook informatie m.b.t. vergoedingen, verzekeringen op basis van de vrijwilligerswet.
  • www.vlaanderenvrijwilligt.be: de website van het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk voor allerlei info over wetgeving, maar ook tools, publicaties, promotiemateriaal…
  • http://presentweb.be/: een autonome vrijwilligersorganisatie waarmee het Vlaams Welzijnsverbond samenwerkt op vlak van het aanbod van vormingen. 
     
  • http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/: een interessante Nederlandse website met informatie rond vrijwilligersbeleid, samenwerken vrijwilligers en medewerkers, enz.
     
  • De website Waardevol Werk had ook aandacht voor vrijwilligers in de organisatie. Ze geven tips voor medewerkers, leidinggevenden, organisaties