Commissie Vrijwilligerswerk

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt de voorzieningen bij de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. De commissie vrijwilligerswerk neemt hierin een actieve rol aan en functioneert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De commissie vrijwilligerswerk heeft tot opdracht het opvolgen van de beleidsontwikkelingen in het kader van vrijwilligerswerk en thema’s die hierbij aanleunen (bv. bijklussen, sociale stages, …); het proactief inspelen op en uitwerken van noden van voorzieningen inzake vrijwilligersbeleid a.d.h.v. thema’s; het stimuleren en aanmoedigen van voorzieningen om een kwalitatief vrijwilligersbeleid op te zetten in de eigen organisatie a.d.h.v. studiedagen, vormingen, enz.

De commissie vrijwilligerswerk is een intersectorale commissie en vervult opdrachten ten behoeve van alle sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond.