Thema Europa

Printervriendelijke versiePDF version

Op deze pagina vindt u alle nuttige informatie die we hebben bij elkaar gebracht over Europese project(middel)en. 

Basis vormt een studiedag georganiseerd op 1 maart 2024 waarbij we onze leden inzicht en inspiratie hebben trachten geven in zo'n Europese projecten. 

Ervaringen van een aantal van onze leden overtuigen ons namelijk van de meerwaarde die zo'n Europese projecten (in ESF+, Erasmus+, interreg ondermeer) kunnen bieden aan welzijnsgerichte ondernemers. De commissie Welzijnsgericht Ondernemen heeft hiertoe initiatief genomen omdat ze aanvoelt dat het potentieel ervan nog niet zo bekend is. Met dit initiatief wilden we onze leden meer informatie geven over de mogelijkheden en drempels om in te stappen in Europese projecten. 

Op deze pagina vind je dan ook:

- De toelichting door VLEVA over de belangrijkste subsidielijnen binnen Europa en de inhoudelijke accenten die Europa momenteel legt inzake projecten die ze ondersteunt, toegespitst op onze sectoren

- Een (persoonlijke) neerslag van de 'leerlessen' gedistilleerd uit de ervaringsuitwisseling van een aantal leden die al een Europees project hebben meegemaakt.

- Een toelichting van de leerlessen vanuit EASPD rond drempels inzake werken met Europese subsidies en projecten.

- De afsluitende duiding naar mogelijke inspiratiebronnen en volgende stappen die je kan zetten indien je aan de slag wil met Europese projectmiddelen, door VLEVA

 

Organisaties die een idee hebben waarbij ze mogelijks inschatten dat dit kan passen binnen een Europees project, wordt aangeraden om een onepager te maken over hun idee met de 6W's (Waarom, Wie, Wat, Waar, Wanneer, Wijze) daarin kort toegelicht. Daarmee stap je dan best naar de contactpersoon bij VLEVA (Kaatje Gevaert) die ofwel zelf feedback geeft over het potentieel van het idee binnen de bestaande en/of toekomstige oproepen ofwel gericht kan doorverwijzen naar de contacpersonen van een bepaalde Europese subsidielijn die dan meer info en ondersteuning kan geven. 

 

Een aantal nuttige pagina's om te starten:

Handige tools:

Heb je een vraag over Europese subsidies, stuur die dan naar het subsidieloket van VLEVA: subsidieteam@vleva.eu

 

Op de website van het Europese project Helpdesk van EASPD vind je nuttige informatie over het aanpakken van Europese projecten. Concreet verwijzen we naar een handboek met goede praktijken waar je inspiratie kan vinden over succesvolle Europes projecten alsook een online opleiding over Europese projecten

 

Downloads