Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA)

Printervriendelijke versiePDF version

Uw brug naar Europa

Europa is meer en meer ons binnenland en daarom moet Vlaanderen nauw betrokken zijn bij het Europese beleid. Zowel de Vlaamse overheid als het middenveld spelen hier een belangrijke rol.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) werd daarom in 2006 opgericht als brug tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, het middenveld en de Vlaamse overheid. Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen en omdat Vlaanderen belangrijk is voor Europa.

De missie van VLEVA: Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat VLEVA hen biedt. Ondermeer Verso is lid van VLEVA waarbij we dus via hen nuttige informatie en dudiing kunnen bekomen over Europese beslissingen.

 

Wegwijs in Europa

Voor wat kunt u bij VLEVA terecht?  Hun vier rollen:

  •     Monitor: u krijgt informatie op basis van beleidsdocumenten die vleva filtert en analyseert.
  •     Brug: VLEVA volgt en bouwt netwerken binnen Vlaanderen en met Europese partners en instellingen. De basis voor informatie-uitwisseling en belangenbehartiging.
  •     Belangenbehartiger: VLEVA neemt geen standpunten in, maar ondersteunt haar leden en overheden bij lobbyactiviteiten zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip bij de juiste persoon terecht komt.
  •     Loket: VLEVA is uw gratis wegwijzer voor vragen over Europese initiatieven en contacten en biedt u informatie aan over Europese subsidies en jobs.

 

Samen werken

VLEVA werkt nauw samen met de Vlaamse Vertegenwoordiging binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU (VVPV) die zorgt voor de formele vertegenwoordiging van de Vlaamse overheid bij de EU.

 

INFO: www.vleva.eu