EASPD

Printervriendelijke versiePDF version

EASPD staat voor 'European Association of Service Providers for Persons with Disabilities'.

EASPD is een non-profit NGO in de sector voor personen met een handicap. Ze vertegenwoordigen de meningen van meer dan 12 000 voorzieningen en hun koepelorganisaties. Er zijn meer dan 80 miljioen personen met een handicap in Europa. De hoofddoelstelling van EASPD is het promoten van gelijke kansen voor deze personen, waarbij ze effectieve en kwaliteitsvolle zorg mogen ondervinden.

Meer informatie over EASPD: http://www.easpd.eu/en