Commissie Kwaliteit

Printervriendelijke versiePDF version

De aandacht van de Vlaamse Decreetgever voor de kwaliteit van zorg en de werking van de verzorgingsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen leidde tot de totstandkoming van 2 decreten. Enerzijds het decreet van 25 februari 1997 betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen, anderzijds het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen.

Sinds 2003 zijn beide decreten op mekaar afgestemd en kwam er 1 basisregeling inzake kwaliteitszorg in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Dit decreet werd geconcretiseerd via sectorale uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond ziet het tot haar opdracht om de leden te ondersteunen bij de uitbouw van hun kwaliteitsbeleid.

Via deze rubriek informeren we de voorzieningen over dit de wetgevende initiatieven en de vertaling ervan voor de sectoren: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang.
U vindt hier tevens informatie over de ondersteuning die de intersectorale commissie 'kwaliteit'  van het Vlaams Welzijnsverbond uitwerkt om de voorzieningen op weg te helpen naar een kwaliteitscultuur in de eigen voorziening.