Ondersteuningsproject Kwaliteit Jongerenwelzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Vrijdag 6 december 2013 keurde de Vlaamse Regering prinicpieel een aanpassing goed van het erkennings- en subsidiëringsbesluit van de private voorzieningen BJB. Na advies van de Raad van State werd dit op 14 februari 2014 definitief goedgekeurd    Dit besluit bepaalt onderandere de uitvoering van het geharmoniseerde kwaliteitsdecreet van 2003 voor de private voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand.  Wij lichtten er het geplande ondersteuningsproject toe. U vindt hierover meer achtergrondinformatie in informatief 2013/112.

Op 24 april organiseerde Jongerenwelzijn in samenwerking met de koepels een introductiedag over de nieuwe regelgeving kwaliteit. Het agentschap Jongerenwelzijn lichtte de nieuwe verwachtingen toe. Inspectie gaf aan hoe zij hier mee denken om te gaan. Koen Joly reflecteerde vanuit zijn bril als expert op de mogelijkheden van de nieuwe regelgeving. 3 organisaties tenslotte gaven aan hoe zij hier mee omgaan. U vindt de presentaties van deze introductiedag als bijlage onderaan deze pagina.

Om de sector hierin te ondersteunen voorziet het agentschap Jongerenwelzijn middelen voor een ondersteuningsproject dat door de 3 koepels in de bijzondere jeugdzorg, met name het Vlaams Welzijnsverbond, Jongerenbegeleiding en SOM georganiseerd wordt. We organiseerden hiertoe een bevraging van de sector.  Op basis van deze resultaten organiseerden we in 2014 twee studiedagen. 

Op 23 mei 2014 organiseerden we een studiedag rond de thema's zelfevaluatie en indicatoren. Koen Joly en Annemie Simkens lichtten deze thema's toe. De presentaties en voorgestelde documenten vindt u eveneens in de bijlagen van deze pagina.

Op 17 juni 2014 werden tijdens de tweede studiedag door André Vyt en Ann Baert twee andere thema's toegelicht. Andé Vyt ging dieper in op duurzame, integrale kwaliteitszorg en Ann Baert op stakeholdersmanagement. Ook de presentaties van deze tweede studiedag vindt u in bijlage.

 

In de periode september 2014 tot juni 2015 ondersteunen we intervisiegroepen kwaliteit over gans Vlaanderen. Er is nog een budget voorzien voor vormingsnoden die uit deze intervisies opborrelen.

Downloads