Commissie Digitalisering

Printervriendelijke versiePDF version

De commissie digitalisering waakt over het actieplan ‘naar een eZorgzaam Vlaanderen’ dat wil inzetten op een netwerk voor gegevensdeling tussen actoren in de zorg. Het gaat daarbij om een ‘virtueel’ netwerk waarin zorgverstrekkers gegevens kunnen delen over bestaande fysieke netwerken.