Jeugdhulp en gezinsondersteuning

Printervriendelijke versiePDF version

Het versterken van de draagkracht van jongeren en gezinnen kan op vele manieren aangepakt worden : deze sector bundelt de krachten van alle initiatiefnemers die (preventief) kinderen en gezinnen ondersteunen en/of  jeugdhulpverlening op maat aanbieden. Alle organisaties, voorzieningen, diensten of projecten die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn of het Agentschap Kind en Gezin ( uitgezonderd de kinderopvang) kunnen hier aansluiten.

Tal van types van voorzieningen  richten zich specifiek op de ondersteuning van het totale gezin. We denken hier aan de inloopteams, opvoedingsondersteunende initiatieven allerhande, adoptiediensten maar ook aan diensten voor pleegzorg die een zeer breed scala van ondersteuning door pleegzorgers  uitbouwen. De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning bieden tijdelijke, mobiele, ambulante en residentiële ondersteuning en hulp aan kinderen tot en met 12 of nog naar het lager onderwijs gaan. Vertrouwenscentra Kindermishandeling hebben dan weer een zeer specifieke rol en opdracht bij een melding van kindermishandeling.

De typegemoduleerde  jeugdhulp beslaat een zeer ruim domein van organisaties die rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aanbieden of die pas na een toewijzing van de toegangspoort voor de jeugdhulp kunnen optreden. Deze  jeugdhulp kan zowel op vrijwillige basis als na een gerechtelijke interventie optreden. Specifieke aandacht gaat naar verontrustende situaties voor kinderen en jongeren of interventies die noodzakelijk worden geacht om de integriteit van kinderen te vrijwaren. Ook bij jeugddelinquentie kan een gerichte opvolging en ondersteuning noodzakelijk zijn.
Volgende types van organisaties horen hier thuis : organisaties voor bijzondere jeugdzorg die verblijf-, context- en dagbegeleiding aanbieden, centra voor integrale gezinszorg, onthaal- oriëntatie- en observatiecentra, diensten die herstelgerichte afhandeling aanbieden bij jeugddelinquentie, diensten voor naadloze flexiebele trajecten onderwijs-welzijn. Ook diensten voor crisishulp aan huis of voor ondersteuning van jongeren en jongvolwassenen die autonoom gaan wonen maken deel uit van de jeugdhulp.