Leden GZO

Printervriendelijke versiePDF version

De sector gezinsondersteuning groepeert twee types voorzieningen. De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG's) bieden tijdelijke ambulante, semi-residentiële en / of residentiële hulp aan kinderen tot 12 jaar. Deze voorzieningen worden erkend door Kind en Gezin. Er zijn 18 centra met een totale capaciteit van 1180 bij het Verbond aangesloten. De Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG's), die erkend worden door de Vlaamse gemeenschap, staan in voor de opvang en begeleiding van ouders en kinderen en van aanstaande ouders. Hiervan zijn alle 8 centra met een capaciteit van 223 plaatsen aangesloten. De sector gezinsondersteuning stelt ongeveer 750 personen (voltijdse equivalenten) tewerk.

Naast de CKG's en de CIG's zijn ook het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling uit Hasselt en Leuven lid van de sector gezinsondersteuning, evenals twee nieuwe projecten van Kind en Gezin, nl. het Centrum voor Opvoedingsondersteuning De Keerkring uit Sint-Niklaas en het Project Intensieve Gezinsondersteuning van Amber uit Leuven. Er zijn eveneens projecten voor gezinsondersteunende pleegzorg aangesloten.