Leden BJB

Printervriendelijke versiePDF version

De sector bijzondere jeugdbijstand richt zich tot opvangvormen voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die erkend worden door de Vlaamse gemeenschap. Voortgezette hulpverlening is mogelijk tot 20 jaar (in residentiële setting) en 21 jaar (voor begeleid zelfstandig wonen).

Deze sector omvat een groot aantal voorzieningen die kinderen en/of jongeren residentieel opvangen. Deze voorzieningen worden begeleidingstehuizen (63 tehuizen met een capaciteit van 2135 plaatsen), gezinstehuizen (4 tehuizen met 29 plaatsen) en onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra (12 centra met 184 plaatsen) genoemd. Naast deze residentiële opvangvormen zijn er de dagcentra. (33 dagcentra met 461 plaatsen zijn aangesloten)

Een derde groep van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdbijstand zijn de diensten die ambulant hulp verlenen: diensten begeleid zelfstandig wonen (9 diensten met een capaciteit van 160) en de thuisbegeleidingsdiensten. (28 diensten met een capaciteit van 564) Ook twee diensten voor pleegzorg en een aantal projecten zijn aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

In totaal zijn er 149 voorzieningen bijzondere jeugdbijstand aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. In de aangesloten voorzieningen bijzondere jeugdbijstand werken ongeveer 2300 personeelsleden (voltijdse equivalenten).