Commissie Kwaliteit

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt de voorzieningen bij de uitbouw van hun kwaliteitsbeleid. Daartoe is een commissie kwaliteit actief, die functioneert onder de bevoegdheid van de RVB.
 
De commissie kwaliteit heeft tot opdracht het opvolgen van de beleidsontwikkelingen in het kader van kwaliteitszorg en de inspectie; het proactief inspelen op vormingsnoden rond kwaliteitszorg; het aanknopen van samenwerkingsverbanden; het verankeren van thema’s in het kwaliteitssysteem en informatieverspreiding. De commissie kwaliteit vervult deze opdrachten ten behoeve van alle sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond.