Contactgroep Vrijwilligerswerk VLA

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond ondersteunt de voorzieningen bij de uitbouw van een vrijwilligersbeleid. De contactgroep vrijwilligerswerk VLA heeft als doel vrijwilligersverantwoordelijken uit organisaties gelegen in Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen samen te brengen en hen te informeren over beleidsontwikkelingen in het kader van vrijwilligerswerk; intervisie m.b.t. vrijwilligerswerk en -beleid te organiseren; uitwisselen van info uit studiedagen, methodieken, tools en tips om bepaalde aspecten van het vrijwilligerswerk te faciliteren; enz. Deze contactgroep komt twee keer per jaar samen. 

Deze contactgroep functioneert onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De contactgroepen vrijwilligerswerk vervullen deze opdrachten ten behoeve van alle sectoren van het Vlaams Welzijnsverbond.