Subsidiëring

Printervriendelijke versiePDF version
  • Voor de geldende barema's voor de sector kinderopvang klik hier.
  • Voor een simulatie van de personeelskost klik hier.
  • Voor de berekening van uw subsidie-enveloppe klik hier.
  • Voor meer info over de eindejaarspremie klik hier.
  • Voor een berekening van de middelen arbeidsduurvermindering klik hier.
  • Voor meer info over de kilometervergoeding klik hier.
  • Voor meer informatie over de VIPA-regelgeving klik hier.