Kwaliteit

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnverbond heeft in samenwerking met partners meegewerkt aan de ontwikkeling van een handig instrument voor kwaliteitszorg in de kinderopvang: KWIKO. Meer info over dit instrument is te vinden op www.kwiko.be

Meer informatie over kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid vindt u terug onder de intersectorale rubriek kwaliteit.