Sectoraal Directiecomité (SD) KO

Printervriendelijke versiePDF version

Het Sectoraal Directiecomité (SD) heeft de beslissingsbevoegdheid betreffende de verbondsstandpunten en strategiebepaling voor de sector kinderopvang en staat in voor de behandeling van de specifieke thema's van de sector kinderopvang en voor de organisatie van de dienstverlening door het verbond aan de organisatoren kinderopvang.
De leden uit de sector kinderopvang worden op het SD vertegenwoordigd door rechtsreeks verkozen leden uit de verschillende provincies.