Bouwen aan cultuursensitieve zorg: een inspirerende tool

Printervriendelijke versiePDF version

Onze samenleving is superdivers. Dat zorgt ook voor uitdagingen voor de welzijnssectoren, want mensen met een migratieachtergrond hebben vaak specifieke noden. Het belang van cultuursensitieve zorg neemt toe. Een nieuwe praktische tool wil welzijnsorganisaties op weg helpen.

De reflectietool ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg voor zorg- en welzijnsorganisaties’ werd door VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkeld op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.Het Vlaams Welzijnsverbond werkte samen met andere werkgeversorganisaties en experten mee in een stuurgroep om de tool zo realistisch en nuttig mogelijk te maken, zodat organisaties op een heel laagdrempelige manier op weg worden gezet. Zo kan je met het instrument snel in kaart brengen hoe ver je organisatie al staat op het vlak van cultuursensitieve zorg, bepalen wat de volgende stap is die je kan zetten en ontdekken welke ondersteuning en instrumenten er al bestaan rond het thema.

De tool moet er vooral voor zorgen dat de dialoog rond cultuursensitieve zorg in je organisatie op gang wordt gebracht, zodat je nog betere zorg kan bieden aan álle cliënten.

Je kan de inspirerende tool terugvinden via deze link.