VGC projectoproep verduurzaming en nieuw reglement investeringssubsidies

Printervriendelijke versiePDF version

Op 1 augustus werd de VGC-projectoproep verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren gelanceerd. Ook werd het reglement op de investeringssubsidies vernieuwd.

 1. Projectoproep ‘‘Verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren”
  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil er mee voor zorgen dat Nederlandstalige organisaties in welzijn, gezondheid en gezin in Brussel hun infrastructuur ecologisch duurzamer kunnen maken, hun energiegebruik verminderen of investeren in hernieuwbare energie. Hiermee komen er meer werkingsmiddelen vrij voor de dagelijkse werking, zorg en hulpverlening naar Brusselaars.
  Om organisaties hierbij te ondersteunen schreef de VGC de projectoproep ‘‘Verduurzaming van welzijns-, gezondheids- en gezinsinfrastructuren” uit.
  Bedrag? Maximaal 150.000 EUR.
  Duur van de projectoproep: tot 31 december 2024.
  Hoe aanvragen? Via het e-loket https://subsidies.vgc.be/account/login.
  Lees zeker de VGC- projectoproep voor nadere informatie en voorwaarden: Projectoproep verduurzaming in welzijns-, gezondheids- en gezinsvoorzieningen (vgc.be).
   
 2. Vernieuwd reglement voor de subsidiëring van investeringsprojecten
  Met het vernieuwde reglement wil de VGC initiatiefnemers met een aanbod naar Brusselaars dat tot het bevoegdheidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin van de VGC behoort subsidiëren voor investeringen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond Welzijn, Gezondheid en Gezin zoals opgenomen in het meerjarenplan.
  Meer informatie: Subsidie voor investeringsprojecten | Vlaamse Gemeenschapscommissie (vgc.be).