Uitnodiging Colloquium Academische Werkplaats De-Institutionalisering (AWDI)

Printervriendelijke versiePDF version

Met de Academische Werkplaats De-Institutionalisering beogen we met een sociaal-ruimtelijk perspectief de-institutionalisering proactief te realiseren. In die geest is het bestrijden van een instellingscultuur cruciaal, omdat die autonomie en aspiraties aan banden legt, en daarmee ook de zoektocht om mensenrechten substantieel te realiseren. Op het Colloquium van vrijdag 13 oktober 2023 werkt de Academische Werkplaats De-institutionalisering door op de vraag hoe we de autonomie en woonaspiraties van burgers met zorgvragen centraal kunnen stellen bij het zoeken naar en creƫren van een diversiteit van kwaliteitsvolle woon-zorg-omgevingen.