Hoop op een meerjarenplan voor de jeugdhulp

Printervriendelijke versiePDF version

De commissie Welzijn van het Vlaams parlement keurde vandaag een voorstel voor resolutie goed om een meerjarenplan voor de jeugdhulp op te stellen. Het Vlaams Welzijnsverbond is tevreden met die goedkeuring en roept de volgende Vlaamse regering nu al op om effectief werk te maken van dat meerjarenplan.

Je vindt het persbericht dat we hierover verstuurden als bijlage.