Aanbod Groeilabz najaar 2023

Printervriendelijke versiePDF version

Nu de laatste opleidingen in het voorjaar 2023 opgestart zijn, is het tijd om onze blik te richten naar het najaar 2023. Ook nu weer hebben we een zeer gevarieerd aanbod aan bootcamps waarop jullie kunnen inschrijven. 

Het concept van kick-off week blijft behouden, waarbij alle opleidingen binnen een bepaalde regio allemaal op dezelfde dag en in dezelfde locatie van start gaan! Deze keer starten we in de derde week van oktober met kick-offs in Antwerpen (dinsdag 17/10), Gent (donderdag 19/10) en Leuven (vrijdag 20/10). 

Intussen al meer en meer gekend, betreft het een brede waaier aan bootcamps waarbij deelnemers gedurende 5 halve dagen meegenomen worden in een leertraject binnen een bepaald thema. De uitdaging van de eigen organisatie staat hierin centraal, naast een inspirerende interactie met je mededeelnemers uit verschillende sectoren, maar met hetzelfde doel. Dankzij de tussenkomst van VLAIO kunnen we deze opleidingen aan een heel scherpe prijs aanbieden met garantie op kwaliteitsvolle ondersteuning. Een bootcamp kost 500 euro waarbij je organisatie 2 deelnemers mag afvaardigen. Voor een lerend netwerk betaal je 550 euro, aan dezelfde voorwaarden.

 

Op 17 oktober vindt in Antwerpen de startdag plaats van volgende bootcamps:

Bootcamp 'Financieel management basis' (Antwerpen): 
Binnen sociale ondernemingen duiken almaar meer innovatieve financieringsvormen op. Denk maar aan vraaggestuurde of persoonsvolgende financiering of hybridisering. Als financieel verantwoordelijke is het daarom zinvol om een boost te geven aan jouw financieel-economische expertise. In dit bootcamp krijg je de juiste begeleiding om de financiële performantie van jouw onderneming te bewaken: we zoomen dieper in op basisbegrippen zoals rendabiliteit,  liquiditeit, solvabiliteit en cash-flowmanagement. Zo neem je onderbouwde financiële beslissingen in jouw organisatie.

Bootcamp 'Eco-leiderschap 2030: maak de ecoswitch met jouw onderneming' (Antwerpen):
Om binnen de grenzen van de planeet een leefbare toekomst voor de komende generaties te garanderen, is ‘eco-leiderschap’ nodig. Sociale ondernemingen hebben een belangrijke pionierstaak en verantwoordelijkheid om de inhaalbeweging op vlak van ecologische transitie binnen de social-profitsector waar te maken. Deze ervaringsgerichte bootcamp biedt een platform om uit te wisselen met collega’s uit andere sociale ondernemingen, en geeft kaders en hands-on tools om praktisch en co-creatief aan de slag te gaan om een groenere sociale onderneming te worden. ‘Ecologischer’ betekent ook een gezondere leef- en werkomgeving voor klanten en medewerkers.

Bootcamp 'Aan de slag met impactevaluatie" (Antwerpen):

In de nota aan de regering over het nieuwe kwaliteitsdecreet wordt gesproken over ‘een verschuiving van het ‘kwaliteitszorgproces’ naar aandacht voor het resultaat, de impact van de zorg. Hoewel er al flink wat stappen zijn gezet en diverse praktijken met impactevaluatie aan de slag zijn gegaan, leven er toch nog heel wat vragen en onduidelijkheden op het terrein. Onze dienstverlening laat zich namelijk niet gemakkelijk vatten in eenvoudige modellen. Dit geldt evenzeer voor de evaluatie ervan. In dit bootcamp worden de nodige tools aangereikt om stapsgewijs een systeem of interne organisatie van impactevaluatie op te zetten en impactgericht handelen binnen de eigen organisaties te stimuleren.  

Bootcamp 'Proeven van Lean management' (Antwerpen): NIEUW
Lean gaat over ‘toegevoegde waarde’en biedt een methodiek die organisaties toelaat om kritisch de eigen processen te bekijken. Tijdens dit lean bootcamp trainen we de tools om de kern- en ondersteunende processen van jouw organisatie efficiënter en effectiever te maken. Hierbij wordt de kwaliteit van de dienstverlening steeds voorop gesteld. Het bootcamp is gebaseerd op een bruisende mix van wetenschappelijk onderzoek, massa’s praktijkvoorbeelden en vooral heel veel oefeningen.

Op 19 oktober starten volgende bootcamps in Gent:

Bootcamp 'De kracht van Samenwerken' (Gent)
Intersectoraal samenwerken is een krachtig instrument. Het laat sociale ondernemingen toe om samen een integrale aanpak te ontwikkelen rond complexe maatschappelijke uitdagingen, of de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening voor (kwetsbare) burgers te verhogen. Door gericht onze expertise te bundelen, bouwen we dus verder aan bruggen tussen sectoren, beleidsdomeinen of beroepsgroepen. Tijdens de inleidende sessie reiken we een taal en de nodige kaders aan. Het laat ons toe om samen na te denken over de juiste randvoorwaarden voor uw samenwerking. In de volgende sessies gaan deelnemers dan actief aan de slag met de eigen case en is er veel ruimte voor vragen en feedback.

Bootcamp 'Subsidiemanagement: wegwijs in het subsidielandschap' (Gent) NIEUW
Dit bootcamp heeft geen louter financiële insteek maar verhoogt de slaagkans op subsidies om jouw organisatiedoelen te bereiken. Subsidiemanagement is zoveel meer dan subsidies spotten. Het is een vak. Het gaat over de juiste keuzes maken, over het vertalen van sterke ideeën in haalbare projecten, over tussentijdse opvolging en leerervaringen delen naar binnen en naar buiten. Kortom over het organiseren van subsidiemanagement in jouw organisatie.

Bootcamp 'Strategisch medewerkersbeleid' (Gent)
Organisaties die doorhebben dat medewerkers  de motor zijn van  de werking gaan best voor  een gedragen én onderbouwd medewerkersbeleid. In dit bootcamp gaan we aan de slag om je medewerkersbeleid te screenen, prioriteiten te stellen, acties te formuleren en stakeholders te betrekken om stappen te zetten in de gewenste richting. Dankzij de uitwisseling met andere organisaties krijg je nieuwe inzichten en kan je in de groep zaken aftoetsen.

Tenslotte wordt op 20 oktober in Leuven de aftrap gegeven van volgende bootcamps:

Bootcamp 'Communicatiestrategie' (Leuven)
Een sterk imago bouw je op. En dat doe je door slimme en goeie communicatie. Maar wat zeg je wanneer en hoe begin je daar eigenlijk aan? Hoe giet je alles in een plan, dat de doelstellingen van jouw organisatie kan waarmaken? Kortom, hoe bepaal je je eigen communicatiestrategie? Het antwoord op deze vraag, krijg je tijdens dit bootcamp.

Bootcamp 'Duurzaamheidsverslag' (Leuven)
Wil jij meer weten over wat een duurzaamheidsverslag kan betekenen voor jouw onderneming en hiermee concreet aan de slag gaan? Dan is dit bootcamp iets voor jou! Via een duurzaamheidsverslag (of communicatie over duurzaamheid in de brede zin) kan jouw onderneming concreet staven op welke manier de dienstverlening een positieve sociale en ecologische impact creëert, maar evenzeer helder communiceren welke obstakels nog ervaren worden of welke opportuniteiten er liggen. Dit verslag is een uitstekende manier om de balans op te maken waar je voor staat, hoe jouw organisatie het verschil maakt, en het stemt tot nadenken hoe gericht(er) actie te ondernemen om duurzaamheid ten volle te integreren in jouw strategie. Meten is immers weten.

Bootcamp 'Managementrapportering' (Leuven)
Heb je al een financieel-economische achtergrond? In dit bootcamp verzamel je gebruiksklare tips om het financieel beleid van jouw sociale onderneming naar een nog hoger niveau te tillen. Daarnaast ontdek je de parameters die de financiële duurzaamheid van jouw organisatie bepalen. Als klap op de vuurpijl kan je jouw kennis en ervaringen delen met gelijkgestemden, en zo jouw inzicht vergroten.  

Bootcamp ‘Impactvolle samenwerking met bedrijven’ (Leuven) NIEUW
Het inzetten van de kennis en expertise van profit bedrijfsmedewerkers om samen met non-profit medewerkers een uitdaging uit de dagelijkse werking van de vzw op te lossen is een snelgroeiende vorm van ‘corporate volunteering’. Bedrijven nemen een maatschappelijk engagement op en tegelijkertijd versterken ze hiermee ook de competenties van hun medewerkers. Een unieke ervaring waarbij beide werelden (profit en non-profit) kennis delen, van elkaar leren én maatschappelijk een verschil maken. Deze vorm van vrijwillige inzet heet skills-based volunteering of competentiegebaseerd vrijwilligerswerk. Om als sociale onderneming goed in te spelen op de mogelijkheden van én de vragen voor samenwerking met bedrijven, ben je best voorbereid. Tijdens deze bootcamp krijg je inzichten in de trends, valkuilen en voordelen. Je gaat ook nadenken over welke vormen van samenwerking voor je organisatie het meest zinvol zijn. En je werkt aan een plan van aanpak om goed voorbereid en georganiseerd te zijn zodat je organisatie veel voordelen haalt uit samenwerkingen met bedrijven.

 

De opleidingen zijn opgebouwd vanuit live samenkomsten, wat ook inhoudt dat je rekening moet houden met verplaatsingstijd bij het bekijken van de data van de opleidingen in je agenda. Per opleiding zijn wel wat 'afwijkingen' op dit basisprincipe mogelijk, dus check zeker even het gedeelte over de plaats en data van de opleiding. 

Voor de effectieve begeleiding van deze bootcamps rekenen we op een hele reeks consulenten en uitvoerders die voor ons de inhoudelijke expertise aanleveren.

Alle details van deze opleidingen vind je op de website van Groeilabz. We wensen jou alvast veel inspiratie en leerrijke momenten toe. 

Sinds juni 2020 is Groeilabz van start gegaan, het opleidingsformat dat door VLAIO is goedgekeurd om welzijnsgerichte ondernemers te ondersteunen in hun groei. Met Groeilabz wil het Vlaams Welzijnsverbond je ondersteunen met opleidingen op maat rond de meer 'ondernemende' thema's.