Vaccinatiecampagne in sector personen met een handicap start op 15 februari

Printervriendelijke versiePDF version

Het Vlaams Welzijnsverbond reageert verheugd op de uitspraak van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dat de vaccinatiecampagne in de voorzieningen voor mensen met een handicap op 15 februari kan starten. Wij pleiten er andermaal voor om in de campagne zo weinig mogelijk onderscheid te maken tussen bewoners en cliënten van dagcentra, rechtstreeks toegankelijke hulp of andere ambulante ondersteuning. “Al deze groepen komen vaak over de vloer in dezelfde voorziening”, zegt directeur Hendrik Delaruelle. “Er is geen enkele grond om daar een onderscheid tussen te maken, zolang er voldoende vaccins voorhanden zijn.”

Het Vlaams Welzijnsverbond ziet zowel ethische als praktische redenen om alle groepen dezelfde prioriteit te geven. “In al onze gebruikers zit een deel kwetsbare tot zeer kwetsbare mensen. Dat geldt zowel voor de residentiële gebruikers als zij die enkel overdag ondersteund worden. De collectieve dagbesteding van mensen die in de voorziening wonen en van cliënten die ‘s avonds weer naar huis gaan, loopt in een aantal voorzieningen door elkaar. Volgens ons is dat de meest efficiënte en doortastende manier om het virus de pas af te snijden.”

Het pleidooi van het Vlaams Welzijnsverbond komt er ook om logistieke redenen. “De vaccinaties zullen in onze voorzieningen verlopen. Waarom zouden we die setting niet gebruiken om meteen alle cliënten van onze voorzieningen, inclusief ambulante gebruikers, vrijwilligers en mantelzorgers, mee te vaccineren. Alles is dan toch al in gereedheid gebracht. In een latere fase kan dit ook de campagne in de vaccinatiecentra ontlasten.

“Natuurlijk moeten we rekening houden met de beschikbaarheid van vaccins”, benadrukt Hendrik Delaruelle. “Maar als we onze cliënten versneld kunnen vaccineren, biedt dat een zeer kwetsbare groep een veilige omgeving,  zeker als er een derde coronagolf op ons zou afkomen. De tweede golf, waarbij alle residentiële en ambulante activiteiten – terecht -bleven doorgaan heeft in onze doelgroep meer slachtoffers geëist dan de eerste. Een derde golf kan onze sector niet aan.”