Lancering nulmeting energieverbruik in september

Printervriendelijke versiePDF version

VIPA en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) breiden op dit moment de functionaliteiten van Terra, de patrimonium- en energiedatabank, verder uit. Deze databank bundelt energieinformatie en karakteristieken over gebouwen en infrastructuur en stelt die ter beschikking van de deelnemende entiteiten. Een combinatie van accurate en relevante energie- en patrimoniumgegevens levert een schat aan informatie. Ook is dit het ideale platform om analyses en energiebesparende maatregelen op te bestellen.

Binnenkort kan u de evolutie van uw verbruik perfect opvolgen. Uw pad richting de klimaatdoelstellingen wordt ook gevisualiseerd. In september wordt immers de nulmeting rond energieverbruik via Terra gelanceerd voor alle voorzieningen die eerder een energiescan voor hun gebouwenpatrimonium lieten uitvoeren in kader van de engagementsverklaring rond klimaat voor het beleidsdomein WVG. Voor de verbruiksevolutie is een startpunt nodig, de basis- of nullijn dus. Het verbruik van 2018 wordt hier als nullijn genomen.

Vanuit de energiescans bevat Terra al de verbruiksgegevens. Vanaf september kunnen de betrokken organisaties deze nakijken, eventueel verbeteren en valideren. Ook andere energiebronnen dan elektriciteit of aardgas kunnen dan aangevuld worden. Daarnaast kan aangegeven worden welke energiebesparende maatregelen reeds werden uitgevoerd. Zo kunnen gemakkelijker verbanden gelegd worden tussen uitgevoerde investeringen en de verbruiksevolutie.

In het najaar bieden VIPA en het VEB ook een studiedag aan vol praktische sessies over klimaat en duurzaamheid. 12 oktober zitten ze in Brussel en 27 oktober in Gent. Het programma voor beide studiedagen is identiek. Indien nodig omwille van corona wordt dit op dezelfde data vervangen door een online programma. U verneemt later meer over de concrete inhoud van deze studiedag.

INFO: Steven De Looze, 02 507 01 22