BRUXEO: onze 2 volgende workshops So Divercity

Printervriendelijke versiePDF version

Onze 2 volgende workshops

16 februari en 3 april 2023

1. Taboes doorbreken : de plaats van de vrouwengezondheid op het werk

Hoewel zwangerschap en moederschap sinds 2007 deel uitmaken van de beschermde criteria en de "verworven rechten" van vrouwen op het werk, is het duidelijk dat de meeste omstandigheden die verband houden met de biologie van vrouwen onzichtbaar blijven of worden genegeerd. Deze "taboe"-onderwerpen hebben vaak een duidelijke invloed op het welzijn van vrouwen op het werk.

  • Wat zijn de belemmeringen - echte of impliciete - waarmee vrouwen op het werk te maken krijgen wanneer zij te maken hebben met biologisch gerelateerde aandoeningen ?
  • Hoe kunnen deze kwesties op de werkplek worden aangepakt ?
  • Welk beleid en welke mechanismen kunnen worden ingevoerd om de psychologische veiligheid van vrouwen te waarborgen ?

De workshop zal de deelnemers voorstellen om samen praktische manieren en acties op dit gebied te ontwikkelen om ze in hun organisatie te testen.
Info en inschrijving

2. Gendergelijkheid op het werk

Ondanks het toegenomen bewustzijn van gendergelijkheid in de samenleving in de afgelopen jaren, blijven genderongelijkheid en -discriminatie op de arbeidsmarkt bestaan en nemen deze zelfs toe.

De social profit sector wordt niet gespaard, integendeel. Ondanks het overwicht van vrouwen in de sector is het duidelijk dat vrouwen in managementfuncties en in raden van bestuur minder aanwezig zijn dan mannen, dat zij veel minder betaald worden (mannelijke werknemers van het Hulpcomité voor de social profit-sector - CP337 verdienen gemiddeld 19% meer dan vrouwen), dat zij vaker deeltijds werken, enz.

Uit studies blijkt dat bedrijven met genderdiversiteit in besluitvormingsorganen betere beslissingen nemen en dat de loonkloof kleiner wordt.

Deze workshop zal een theoretische uiteenzetting geven om ongelijkheid en seksisme in de arbeidswereld te begrijpen, evenals concrete instrumenten en acties om gendergelijkheid in uw organisatie te bereiken.
Info en inschrijving