Septemberverklaring lost verwachtingen niet in

Printervriendelijke versiePDF version

De Septemberverklaring van de Vlaamse regering bood niet de resultaten waar het Vlaams Welzijnsverbond op gerekend had. Zo stellen we vast dat de werkingsmiddelen opnieuw niet geïndexeerd worden, dit is nu al 10 jaar op rij het geval. Er wordt wel voorzien in een eenmalige energiepremie voor volgend jaar. Die zou voor alle zorg- en welzijnssectoren samen 60 miljoen euro bedragen. Al moet de precieze verdeling van deze 60 miljoen nog verder uitgewerkt worden. Het is evident dat dit niet zal volstaan om de huidige energiefacturen, de toegenomen verplaatsingskosten, de stijgende voedselprijzen en de gestegen bouwprijzen waar iedereen tegenaan kijkt te compenseren. 

Er wordt wel 100 miljoen euro extra geïnvesteerd in de kinderopvang. Daarvan gaat 8 miljoen euro naar het Agentschap Opgroeien en de Zorginspectie. De overgebleven 92 miljoen gaat naar de versterking van de sector. We lezen in de tekst geen enkele verwijzing naar het verkleinen van de kind-begeleiderratio. Het Vlaams Welzijnsverbond blijft erop aandringen om ook hier werk van te maken. Een boodschap die ook duidelijk naar voor kwam in de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvang. We erkennen dat 100 miljoen euro veel geld is, maar de sector blijft nood hebben aan een concreet toekomstplan, met garantie van de nodige budgetten.