Opinies op Sociaal.Net

Printervriendelijke versiePDF version

Naast langere bijdragen, boekbesprekingen, interviews en columns publiceert Sociaal.Net ook opiniebijdragen. De jongste maand publiceerden we zo maar even acht stukken. Van mantelzorg over kinderopvang tot sociale fraude. Ga gerust een kijkje nemen en vorm uw eigen mening!

Mantelzorg

Onderzoekers Jan Steyaert, Benedicte De Koker, Leen Heylen, Jeroen Knaeps en Joris Van Puyenbroeck noemen het Vlaams mantelzorgplan van minister Vandeurzen “Een moedig, nuttig en ambitieus initiatief”.

Geestelijke gezondheidszorg

Robin Broché en Like Van Damme stellen vast dat er steeds meer mensen met psychische problemen zijn. Zij dragen bouwstenen aan voor een toekomstgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Kinderopvang

Kinderopvang is er voor iedereen, zo stelt onze collega Barbara Devos. De sector wil dan ook ten volle inzetten op de sociale functie. De voorzieningen draaien op voor de financiële en administratieve lasten. Een duidelijke signaal naar de overheid.

Vermarkting

Het Antwerpse stadsbestuur wil het sociaal werk vermarkten. Een groep docenten van de Master sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en de sociaal werk opleidingen van Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn, drukken in een opiniebijdrage hun bezorgdheid over deze ontwikkeling uit. Want, wie garandeert de kwaliteit?

A-document

Er is heel wat kritiek op het A-document voor de aanmelding bij de integrale jeugdhulp. Het Kwaliteitscentrum Diagnostiek onderzocht het gebruik ervan. Sociaal werkers gaan zelf ook niet vrijuit. Ludo Serrien plaatst kanttekeningen en pleit voor een krachtgerichte benadering.

Dakloosheid

Koen Hermans was op de Europese conferentie over de strijd tegen dakloosheid. Hij stelt dat we niet mogen talmen en pleit ervoor de mooie resultaten van Housing First door te trekken naar gans Vlaanderen. De expertise is in het werkveld aanwezig.

Woonbaar wonen

Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform stelt dat het Vlaams woonbeleid achterhaald is en radicaal moet herdacht worden. De sociale huursector biedt geen oplossing. Vlaanderen moet inzetten op woonbaar wonen.

Sociale fraude

Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer wil OCMW’s sociale fraude laten melden. Niemand heeft belang bij misbruik. Ook cliënten niet. Daarom moeten OCMW’s niet alleen inzetten op het melden, maar ook op remediëren en terugvorderen, stelt Andries Vienne.

Uw mening op Sociaal.Net?

Wie wil reageren op deze bijdragen, kan een reactie posten onderdaan elke bijdrage.
Wil je een eigen opinie publiceren op Sociaal.Net? Ook dat kan. Stuur uw voorstel van bijdrage naar Fons Geerts.