Tweede coronagolf overtreft eerste golf in voorzieningen voor mensen met een handicap

Printervriendelijke versiePDF version

Het aantal uitbraken en personeelsuitval bereikt stilaan een alarmpeil in de sector van voorzieningen voor mensen met een handicap. De voorbije week registreerden we 32 voorzieningen met een uitbraak (2 of meer besmettingen), waarvan 14 grote uitbraken (5 of meer besmettingen). Daarmee is de tweede coronagolf voor de gehandicaptensector zwaarder dan de eerste in maart. Dat is in de eerste plaats heel zwaar voor de getroffen gebruikers en hun familie. Tegelijk legt dit een grote druk op het personeel, terwijl ook de personeelsuitval sterk toeneemt.

“De nieuwe, strengere bezoekregeling vinden wij een goede zaak”, zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond. “Voor kwetsbare personen met een handicap wordt het bezoek beperkt tot 1 knuffelcontact, met nog 1 extra contact dat om de 2 weken kan wisselen. Voor de anderen verandert er niets. Dit is een goede manier om sociale contacten van gebruikers te vrijwaren en tegelijk voor maximale veiligheid te zorgen.

Momenteel kampt de sector met een personeelsuitval van ruim 10% (1.221 op een totaal van 12.000 personeelsleden). Ruim de helft (657) is afwezig door covid (ziekte, vermoeden van covid of in quarantaine na een hoogrisicocontact). Het stijgende ziektecijfer, gekoppeld aan de toenemende druk door cohortezorg (gebruikers met covid moeten in aparte afdelingen ondergebracht worden), maakt dat voorzieningen het steeds moeilijker krijgen om de ondersteuning en begeleiding op een goede en veilige manier te laten verlopen. “Voorlopig lukt het nog”, zegt directeur Hendrik Delaruelle. “Het grote verschil met de eerste golf is dat we nu voldoende beschermingsmateriaal hebben en dat onze medewerkers kunnen terugvallen op hun ervaringen tijdens de eerste golf. Net zoals toen gaan medewerkers in de voorzieningen tot het uiterste om mensen maximale ondersteuning te bieden in veilige omstandigheden. Maar de nood aan externe ondersteuning komt stilaan naar boven.”

Momenteel zijn er plannen om te voorzien in bijkomende ondersteuning via (tijdelijk) werkzoekenden uit sectoren die momenteel op slot zijn of die een sterk verminderde activiteit hebben, zoals de horeca, cultuursector of luchtvaart. Via VDAB is al een platform gelanceerd waarbij mensen kunnen intekenen op vacatures in zorg en welzijn. Hendrik Delaruelle: “We doen hierbij een oproep aan mensen die, al dan niet tijdelijk, werkzoekend zijn om te kijken waar ze kunnen bijdragen. De vacatures in de gehandicaptensector zullen nu snel beginnen oplopen.”