Nieuws

Datum Titel & Samenvatting
13.09.2019 ‘Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid’
10.09.2019 Vlaams Instituut Mondgezondheid: focusgroep/focusgesprek in verband met mondzorg voor personen met beperkingen
09.09.2019 Terugkoppelingsmoment Europees onderzoeksproject "Geweld tegen kinderen" op 27/9/2019
09.09.2019 Kom naar onze bestuurdersdialogen
09.09.2019 Gezocht: ondernemers die voor de klas willen staan
02.09.2019 Ontdek de strategie van het geluk!
28.08.2019 Welzijnsgericht ondernemen: ‘Er zijn nog zoveel kansen en opportuniteiten’
27.08.2019 Extra bootcamp ‘Innoveren kan je leren’
23.08.2019 Enthousiaste medewerkers gezocht
25.07.2019 ‘In de jeugdhulp vond ik een nieuwe thuis’
24.07.2019 KWIKO: een handig zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang
19.07.2019 Ken jij Cera-Rubicon al?
16.07.2019 ‘Iedereen is welkom’
02.07.2019 Actie tegen de wachtlijsten
28.06.2019 Welzijnsgericht ondernemen: ‘Verandering wakkert de creativiteit aan’
27.06.2019 Bootcamp ‘Innoveren kan je leren’
25.06.2019 ‘Voor velen is het hun zenmoment’
20.06.2019 Jongeren uit de jeugdhulp aan het woord
07.06.2019 Festival op maat
06.06.2019 KWIKO meet de kwaliteit in de kinderopvang
05.06.2019 9 jaar SAR WGG gebundeld
29.05.2019 ‘Onze samenwerking is een win-winsituatie’
28.05.2019 Ontdek alles over onze innovatiedag op het In4care Summer Event
27.05.2019 Help jij de Genereuzen?
24.05.2019 Welzijnsgericht ondernemen: ‘Dat we nu meer risico’s moeten nemen, maakt het boeiend’
16.05.2019 Het is Week van de Opvoeding
15.05.2019 Waarderingscampagne voor onthaalouders
06.05.2019 'De jeugdhulp is mijn redding geweest'
26.04.2019 ‘Dankzij hun hulp kan ik blijven werken’
23.04.2019 Wacht jij ook mee?
12.04.2019 Mok vzw is een nieuwe vergunde zorgaanbieder
12.04.2019 Zorg en samenleving in heden en verleden
08.04.2019 Mijn job? Dromen vangen!
05.04.2019 Bouwen aan cultuursensitieve zorg: een inspirerende tool
29.03.2019 De sociale functie van de kinderopvang
25.03.2019 Nieuw leerprogramma voor jongeren met een beperking
21.03.2019 ‘Mensen met het syndroom van Down zouden meer kansen moeten krijgen’
04.04.2019 Digitale wegwijzer voor personen met een handicap
11.03.2019 Cliënten en mantelzorgers onder één dak
07.03.2019 Goesting in vrijwilligerswerk
06.03.2019 Chantal Van Audenhove volgt dit najaar Jan Renders op als voorzitter van het Vlaams Welzijnsverbond
25.02.2019 Dank je wel vrijwilliger!
20.02.2019 Schrijf je in voor de opleiding DPO
19.02.2019 Het Groenhuis wil ontmoeting stimuleren
14.02.2019 ‘Zonder de jeugdhulp had ik waarschijnlijk niet zover gestaan’
12.02.2019 Sector kinderopvang op symposium over duaal leren
07.02.2019 Doe mee aan Trappendag op 11 maart
06.02.2019 ‘Michaëls aanwezigheid is een verrijking’
04.02.2019 3 nieuwe mentoren gezinsopvang
30.01.2019 Dag van de Zorg organiseert Breincongres
28.01.2019 300 leden bekenden kleur op ons Ledenforum 2019!
27.01.2019 Interview: ‘Residentiële zorg is als een boom die vertakkingen mag krijgen’
24.01.2019 Gratis energiescans kunnen welzijnssector miljoenenbesparing opleveren
22.01.2019 Financiële en inhoudelijke steun voor bedrijven die kansengroepen laten leren.
22.01.2019 Kompas Welzijnsgericht Ondernemen
22.01.2019 Gezocht: portretten van zorgvragers en -verstrekkers
22.01.2019 Sociaal.Net zit in een nieuw jasje
07.01.2019 Bevraging medewerkerskengetallen 2018
24.01.2019 Nieuwe brochure: medewerkers in welzijn gezocht
03.01.2019 3de subsidieoproep tot vraag naar klimaatsubsidies
17.01.2019 Het Vlaams Welzijnsverbond staat voor de klas
19.12.2018 Trajecten welzijnsgericht ondernemen
05.12.2018 Schrijf je in voor de studiedag vrijwilligerswerk op 27 februari 2019

JE ONTDEKT ER ALLES OVER OP ONZE INSPIRERENDE BELEIDSDAG VOOR DIRECTIES!

Vrijwilligerswerk: (er)vaar je mee?

04.12.2018 Schrijf je in voor ons ledenforum 2019

Hoe kleuren wij als welzijnsgerichte ondernemers onze toekomst in? Hoe willen wij dat welzijn
in het beleid wordt ingekleurd? Dat zijn de twee centrale vragen waarop we een antwoord willen formuleren tijdens ons Ledenforum 2019. Ontdek hieronder het programma (klik op de links voor meer informatie). We nodigen jou van harte uit om jouw stem te laten horen op 28 januari 2019!

04.12.2018 Inspiratie- en uitwisselingsevent welzijnsgericht ondernemen een succes!
14.11.2018 De pool gezinsopvang van het Vlaams Welzijnsverbond werft 3 kwalificatie mentoren aan!

Het subsidiebesluit van de pools gezinsopvang wijzigt vanaf 1 januari 2019. De subsidie zal worden voortgezet en verhoogd tot 1 april 2024.  Er worden nieuwe opdrachten gekoppeld aan deze subsidie.  In functie daarvan gaat het Vlaams Welzijnsverbond over tot aanwerving van 3 mentoren die de opdracht hebben om een kwalificatietraject uit te werken op maat van de niet gekwalificeerde kinderbegeleiders gezinsopvang.

08.11.2018 Projectoproep “Natuur Opvang”: een nieuwe projectoproep voor de kinderopvang in Brussel

Projectoproep voor de kinderopvang in Brussel, georganiseerd door Brussel Leefmilieu

05.11.2018 Herinnering: Inspiratie- en uitwisselingsmoment Welzijnsgericht Ondernemen

Graag vestigen we nogmaals je aandacht op ons inspiratie- en uitwisselingsmoment welzijnsgericht ondernemen (30 november, Bluepoint Antwerpen).
 

26.10.2018 SAVE THE DATE LEDENFORUM 28 JANUARI 2019

Hoe kleuren wij als welzijnsgerichte ondernemers onze toekomst in?
Hoe willen wij dat welzijn in het beleid wordt ingekleurd?

08.10.2018 Tweede Infosessie: E-facturatie verplicht voor de welzijnssector – 13 december 2018
01.10.2018 INSPIRATIE- EN UITWISSELINGSEVENT WELZIJNSGERICHT ONDERNEMEN
01.10.2018 STUDIEDAG: MET PLEZIER GEDAAN!! EEN DYNAMISCHE VISIE OP ‘WERKBAAR WERK’ IN WELZIJNSORGANISATIES.
14.09.2018 Memorandum 2018
06.09.2018 Save the date: Inspiratie- en uitwisselingsevent welzijnsgericht ondernemen
27.07.2018 Open commissies Preventieve Gezinsondersteuning op 4/10 en 27/11
28.08.2018 Save the date inspiratie- en uitwisselingsevent welzijnsgericht ondernemen
29.06.2018 Iedereen hoort erbij dankzij de Genereuzen
15.06.2018 Save the date 26 OKTOBER - HERHALING studiedag verpleegkundige handelingen
14.06.2018 De Energie Pack voor de Brusselse social-profit sector 2018-2021
11.06.2018 Maak kennis met KWIKO
08.06.2018 VIA 5 is goedgekeurd!
04.06.2018 Nog 2 infomomenten persoonsvolgende financiering voor sociale diensten
24.05.2018 Gezocht: goede praktijken rond preventie van agressie op jonge leeftijd
17.05.2018 Cera-Rubicon zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar
19.04.2018 Memorandum 2018
12.03.2018 Over het muurtje kijken: infomoment PVF voor sociale diensten OCMW & vergunde zorgaanbieders VAPH
01.03.2018 Cera-Rubicon project gelanceerd
03.03.2018 DANKJEWEL VRIJWILLIGERS
12.03.2018 Zorg & Welzijn zetten de deuren open. Bij deze organisaties ben je van harte welkom!
01.02.2018 Nog inspiratie nodig voor Burendag Kinderopvang op 15 maart?
01.02.2018 Medewerkers in welzijn doorgelicht
11.01.2018 “Zin in indicatoren?”
29.11.2017 Dreigt het einde voor de vrijwilliger? Verenigingsleven waarschuwt voor gratis bijklussen
16.10.2017 Save the date 2e Ledenforum Vlaams Welzijnsverbond op 29 januari 2018 te Antwerpen
12.12.2017 Uitnodiging: Ledenforum Vlaams Welzijnsverbond op 29 januari 2018 te Antwerpen
15.09.2017 Onderschrijf nu de code van goede praktijk

In de PVF is een vlotte samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties van groot belang om de gevraagde ondersteuning te realiseren. Om dit te bewerkstelligen namen de koepels en de bijstandsorganisaties een gezamenlijk initiatief om deze samenwerking vorm te geven. Dat resulteerde in een code van goed praktijk. We roepen onze leden op deze code te ondertekenen!

18.09.2017 Studiedag: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
19.06.2017 De inschrijvingen voor Dag van de Zorg zijn gestart! Neem ook met jouw organisatie deel!

De voorbije jaren is Dag van de Zorg uitgegroeid tot het grootste eendaagse event voor de zorgsector. Na het grote succes en de massale mediabelangstelling van de voorbije editie zijn we trots uw organisatie uit te nodigen voor de 7de editie van Dag van de Zorg
op zondag 18 maart 2018.

30.05.2017 Kostprijs Tool PVF

De overgang van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde aanpak impliceert een nieuwe invulling en verdere professionalisering van het financieel management van uw voorziening.

Schrijf nu in voor één van infosessies over de kostprijs tool PVF.

23.02.2017 Vacature stafmedewerker Beleidsondersteuning en Projectwerking (M/V)

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker beleidsondersteuning en projectwerking die gepassioneerd is door het welzijnsbeleid.

16.02.2017 Medewerkers in welzijn doorgelicht: focus op diversiteit in welzijn
25.01.2017 Affiche sociale functie kinderopvang

Op de Sectorale ledenvergadering op 23 januari lanceerden we onze affiche sociale functie kinderopvang. Met deze affiche willen we als Vlaams Welzijnsverbond onze visie op sociale kinderopvang uitstralen naar alle gezinnen, partners en bezoekers.

25.01.2017 Presentaties Ledenforum en sectorale ledenvergaderingen van 23 januari 2017
05.01.2018 HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - SECTOR OPH
05.01.2018 HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - SECTOR JG
04.01.2018 HERINNERING UITNODIGING: LEDENFORUM VLAAMS WELZIJNSVERBOND OP 29 JANUARI 2018 TE ANTWERPEN - sector KO
03.01.2017 Samen werken we aan geluk en welzijn in 2017!
18.12.2017 De Warmste Week

De warmste week van Studio Brussel is weer van start gegaan. Een week waarin iedereen voor iedereen zorgt. In het kader van Music For Life kan je vele van onze leden steunen als goede doel.

15.11.2016 Bestuurdersavond PVF voor de sector OPH op 21/11 te Brussel – MIS DE BOOT NIET!
07.11.2016 Eindrapport: De opname - en begeleidingsplicht in de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg
07.11.2016 Werk maken van goed bestuur... een tool.

Professionalisme, leiderschap en bestuur zijn al lang geen taboeonderwerpen meer in de socialprofitsector. Toch kan de drempel om er binnen het bestuur van een organisatie over te praten nog tamelijk hoog liggen. En wie werk wil maken van ‘goed bestuur’, weet niet altijd hoe eraan te beginnen.

12.12.2016 Sociaal Net vernieuwt dagelijks
31.01.2017 Het Vlaams Welzijnsverbond ondertekent engagementsverklaring klimaat
10.10.2016 Save the date: Ledenforum en Sectorale ledenverg. Vlaams Welzijnsverbond op 23 januari 2017
19.12.2016 Schrijf u nu in voor ons eerste Ledenforum en de Sectorale Ledenvergaderingen
23.11.2016 Eerste ledenforum - Sectorale ledenvergaderingen op 23 januari 2017

Op 23 januari 2017 organiseert het Vlaams Welzijnsverbond haar eerste ledenforum. Ook u als lid wordt uitgenodigd om samen te reflecteren over hedendaagse trends in de welzijnssector en input te geven aan de actualisatie van het waardenkader en de uitwerking van een nieuwe missie en visie voor het Vlaams Welzijnsverbond.

29.11.2016 Ann Gaublomme, VERSO, over de economische meerwaarde van de social profit in ‘De Vrije Markt’
17.02.2017 DATS 24 - Tanken aan lage prijzen. Altijd en overal.
30.09.2016 Fijne vrijwilligersverhalen gezocht!

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op 5 december de Internationale Dag van de Vrijwilliger (IDV) door. Daarnaast brengen we alvast onder jullie aandacht dat de Week van de Vrijwilliger in 2017 doorgaat van 4 tem 12 maart 2017.

Naar aanleiding van de IDV en de Week van de Vrijwilliger én om het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen, start het Vlaams Welzijnsverbond vanaf november met een reeks rond mooie verhalen van vrijwilligerswerk in voorzieningen in De Facto. De Facto is de nieuwsbrief van het Vlaams Welzijnsverbond die maandelijks verschijnt (behalve in juli en augustus) en is gericht naar leden en niet-leden.

Wij zijn dus op zoek naar leuke verhalen van vrijwilligerswerk uit alle sectoren.

28.09.2016 Info-avond - Persoonsvolgende financiering - mis de boot niet!

Beste bestuurder,

Hierbij nodigen wij u graag uit op de info-avond "PVF voor bestuuders uit de sector personen met een handicap: mis de boot niet!". De sector staat voor een enorme omwenteling. Tijdens deze avond (14/11 - Gent en 21/11 - Brussel ) worden de principes inzake PVF toegelicht en gaan we in op de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor bestuurders. Er wordt voldoende tijd voor vragen voorzien. Wij hopen u daar te ontmoeten! Schrijf u nu in!

05.09.2016 Studienamiddag: Toegang verplicht? - 17 oktober 2016 (VOLZET)
18.11.2016 Soep op de stoep op 13 december 2016.
30.11.2016 Internationale dag vrijwilligers op 5/12/16

Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Vlaanderen! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Wij helpen graag mee om het vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en te promoten. Doe jij ook mee?

13.07.2016 Studiedag “Bouwen voor personen met een handicap” op 13 oktober 2016

'Universal en special Design’ als tool voor een mooie omgeving met een hoge gebruikskwaliteit.

In opdracht van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ontwikkelde INTER* zeven inspiratiebundels om de toegankelijkheid van de infrastructuur van welzijns- en gezondheids­voorzieningen te vergroten.

06.07.2016 Nieuwe statuten Vlaams Welzijnsverbond goedgekeurd.
05.07.2016 Cursus nieuwe directies (VOLZET)
23.06.2016 Jaarverslag 2015
14.07.2016 Effectief hulpverlenen met goesting
12.05.2016 Zorgcommunicatie in verandering: Hoe communicatie de slagkracht in zorg en welzijn versterkt
23.06.2016 Feedback: Statutaire Algemene Vergadering van 21 juni 2016 + nieuwe uitnodiging
22.03.2016 Brochure: Inclusietoetsen - Wegwijzers naar meer inclusie

Via deze link kan u de brochure bekijken.

29.04.2016 Groene zorg in de voorziening op dinsdag 31 mei 2016 te Peer
11.12.2015 17 juni 2016 HORIZON 2020 - VITAMINE O - Slotevent Lerende netwerken PP2020
21.03.2016 Studiedag (NIET-) BEGELEIDE MINDERJARIGEN - Jeugdhulp maakt het verschil

De toestroom van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen bereikt grote proporties. De initiatiefnemers in de  jeugdhulp staan voor een enorme uitdaging. Hoe gaan we om met de zorgvragen van deze jongeren? Hoe starten we een project op of hoe integreren we de doelgroep in onze werking? Hoe omgaan met vooroordelen? … Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert rond deze thema’s een studiedag op 15 april 2016. Het beleid, de praktijk en de jongere zelf krijgen het woord.

25.01.2016 Sectorale ledenvergadering sector Kinderopvang op 18 februari 2016
08.01.2016 Vlaams Welzijnsverbond werft VOLTIJDS STAFMEDEWERKER aan met tweeledige functie invulling

Voltijds stafmedewerker met tweeledige functie invulling: stafmedewerker Sector Ondersteuning van personen met een handicap (0,5 VTE) en stafmedewerker Welzijnsgericht  Ondernemen (0,5 VTE)

12.01.2016 Opleidingen voor Welzijn door Zorgcommunicatie.be
09.03.2016 ICF: een werk/zorg-taal?
03.02.2016 Participate Now: EASPD Photo Competition
22.02.2016 Save the date: Algemene Statutaire Vergadering op 21 juni 2016 om 10u
22.02.2016 Week van de Vrijwilliger: van 27 februari tot en met 6 maart
02.03.2016 Bevraging FCUD
18.12.2015 UITNODIGING — Out of the box @ inclusie op 17 maart 2016
17.12.2015 Wij wensen u een zalig Kerstmis en een gelukkig 2016

Alleen de woorden die wij samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die wij samen gaan heeft een doel.
Alleen het doel dat wij samen stellen is bereikbaar.
Alleen de vrede die wij samen maken wordt wereldwijd.
 

17.12.2015 Personeel in Welzijn doorgelicht - Werkgevers staan voor grote uitdagingen
17.12.2015 Feedback: Statutaire Algemene Vergadering van 15 december 2015
13.01.2016 Onlinehulpverlening - Mediawijsheid.be
30.11.2015 Save the date: Sectorale ledenvergadering sector Kinderopvang op 18 februari 2016
22.10.2015 Aanbod opleidingen Zorgcommunicatie
11.09.2015 Dag van de Zorg 2016
11.09.2015 Ontmoetingsdag: Groene zorg in de voorziening
07.09.2015 Tweedaagse opleiding communicatie voor VAPH-voorzieningen
02.07.2015 Sociaal.Net publiceert: Participatie in de jeugdhulp
01.07.2015 Samen voor een betere interne en externe communicatie
19.05.2015 Terugblik Feestzitting 19 mei 2015
18.05.2015 JAARVERSLAG 2014 digitaal
08.05.2015 Roadshow Flanders' Care
04.05.2015 Uitnodiging van Zorgnet Vlaanderen: de toekomst van onze geestelijke gezondheidszorg 22 mei 2015
27.03.2015 Feestzitting: Engagement voor een warme samenleving
09.03.2015 BEDANKT