Oproep: Coaches gezocht voor lokale ondersteuningstrajecten voor onderwijsinstellingen die overgaan naar welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

Situering

In het huidige landschap van de internaten, zijn er enkele actoren die zich in een heel aparte situatie bevinden: de 19 medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (afgekort: MPIGO1) waarvan er 8 ook een beheersovereenkomst hebben als internaat met permanente openstelling (afgekort: IPO); het tehuis Kastor (vroeger gekend als het tehuis de Rijzende Ster); het Koninklijk Werk IBIS en Kasterlinden Internaat.

In deze internaten kunnen er (groepen) jongeren verblijven vanuit zowel een overwegend ‘onderwijsinternaatsoverweging’ als vanuit een eerder ‘welzijnsoverweging’ en dit laatste zowel vanuit ‘jeugdhulp’ als ‘handicap’. Deze internaten (of voorzieningen) of delen ervan zullen een transitie maken van Onderwijs naar Welzijn. Het doel is om hen volwaardig te laten functioneren als welzijnsvoorziening in functie van de zorgbehoefte van elk kind tegen uiterlijk 2024.

 

Ondersteuningstraject

Om de betrokken onderwijsinstellingen, die kiezen voor een statuut als welzijnsvoorziening, te ondersteunen in hun transitie treedt het Vlaams Welzijnsverbond op als ondersteuningspartner.

Het verbond zet twee ondersteuningstrajecten op. Een centraal ondersteuningstraject dat focust op kennisopbouw via een basiscursus met uitwisseling van informatie en good practices. Met daarnaast een lokaal ondersteuningstraject dat inzet op netwerkontwikkeling en ervaringsuitwisseling via de opbouw van een lokale ondersteuningsnetwerken voor 12 regionale clusters van onderwijsinstellingen.

Voor elk van deze 12 clusters zoeken we een voorziening die als coach wil optreden voor de betrokken onderwijsinstellingen in hun transitie naar welzijn.

 

Clusters van onderwijsinstellingen

Cluster

Regio

Onderwijsinstellingen

Kantelen naar agentschap

1

Koksijde

Internaat/IPO De Steiger
 

Opgroeien

2

De Haan – Bredene

MPI/IPO Nest

KW IBIS

Opgroeien en VAPH

3

Beernem – Brugge

Internaat MPI de Bevertjes

MPI De Hazelaar

Opgroeien en VAPH

4

Kortrijk – Kuurne – Roeselare

Internaat MPI Sterrebos

MPI/IPO Pottelberg

Kastor

Opgroeien en VAPH

5

Oudenaarde – Ronse

Internaat/IPO 24

Internaat MPI ’t Craeneveld

VAPH

6

Evergem – Gent

Internaat MPI Het Punt

Internaat MPI De Oase

VAPH

7

Sint-Niklaas

Internaat/IPO De Link
 

VAPH

8

Aalst – Brussel – Heverlee

Internaat Kasteeltje Hofstade

MPI/IPO Neder-over-Heembeek

Internaat Woudlucht

VAPH

 

9

Beerse - Schilde

Internaat De3master

MPI/IPO Zonnebos

VAPH

10

Lommel

Internaat/IPO De Veerkracht
 

VAPH

11

Genk – Kortessem

Internaat MPI Groeicampus

Internaat MPI De Dageraad

VAPH

12

Brussel

Kasterlinden
 

VAPH

 

Opdracht voor de coachende voorziening

  1. De coachende voorziening maakt een coachingsplan op met en voor de cluster. In dat coachingsplan wordt de hybride ondersteuning van elke onderwijsinstelling in de cluster vertaald in een stappenplan op maat (bv. met aandacht voor cliëntadministratie, werkgeverschap, begeleiding, leefgroepverdeling uurroosters etc.). Dit stappenplan dient opgemaakt te worden tegen 1 september 2023.

    We gaan uit van een hybride aanpak aangezien de noden en vragen van de onderwijsinstellingen verschillend zijn. Dat betekent dat ondersteuning die gemeenschappelijk kan geboden worden, ook gemeenschappelijk in de cluster opgenomen wordt. Daar waar de noden binnen een cluster verschillend zijn, zal de coachende voorziening op maat werken.

  1. De voorziening coacht de onderwijsinstellingen in de cluster volgens het stappenplan tot 31 december 2024.

    De focus ligt daarbij op: intervisie, individuele begeleidingsmomenten op maat voor elke onderwijsinstelling en inzetten op empowerment waardoor verantwoordelijken in staat zijn om ook in een verder stadium de organisatieontwikkeling in eigen handen te nemen.

    Het finale doel van dit lokaal ondersteuningstraject is ertoe bij te dragen dat de onderwijsinstellingen in staat zijn om zich op een kwalitatieve wijze en met kennis van zaken op vlak van regelgeving, financiering, subsidiëring, kwaliteitstoezicht en personeelsbeleid te organiseren conform de verwachtingen van het agentschap VAPH en/of het agentschap Opgroeien.

 

Middelen

De voorziening die zal optreden als coach voor een cluster zal hiervoor 10.000 euro ontvangen om het coachingstraject uit te voeren. De besteding van deze middelen (personeelskost, werkingskosten) zal verantwoord moeten worden.

 

Procedure

Voorzieningen die het coachingstraject van een cluster willen opnemen dienen hun kandidatuur in via het online formulier ten laatste op 9 april 2023.

Op basis van de ingediende kandidaat-coaches zullen de clusters een keuze maken voor een coach. Alle kandidaat-coaches ontvangen een antwoord op hun kandidatuur ten laatste op 21 april 2023.