Bruxeo - Enquête: impact nieuwe verplichtingen afvalbeheer voor Brusselse vzw's

Printervriendelijke versiePDF version

Impact nieuwe verplichtingen afvalbeheer voor Brusselse vzw's

 

 Juridisch kader en wetswijzigingen

Sinds 2022 is het juridisch kader behoorlijk veranderd met betrekking tot afvalbeheerd in Brussel. Brudalex 2.0, aangenomen op 23 juni 2022, wijzigt het vorige besluit van 1 december 2016. Het gewijzigd juridisch kader creërt nieuwe verplichtingen op het vlak van afvalbeheer voor Brusselse professionals.

  • Verplichting om nieuwe soorten afval te sorteren (+3 in 2022, +7 in 2023, +1 in 2025).
  • 4 sectoren hebben hun vrijstelling verloren met betrekking tot de betaling van de ophaling en verwerking van afval:
    • Officiële onderwijsinstellingen of gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen
    • Instellingen voor collectieve sociale huisvesting voor wezen, jongeren, personen met een handicap en/of ouderen
    • Instellingen belast met de sociale herintegratie van personen met een handicap
    • Liefdadigheidsverenigingen 

Meer details op de infofiche op onze website.

Infofiche

 

 Financiële impact

Bepaalde vzw’s hebben ons op de hoogte gebracht van de aanzienlijke financiële impact die deze juridische wijzigingen met zich meebrachten. Volgens één van deze verklaringen zijn de kosten voor afvalbeheer tussen 2022 en 2024 met € 6000 gestegen, met een geschatte verdubbeling van deze kosten tegen 2025.

 

 Enquête

Hebben deze juridische wijzigingen ook invloed gehad op uw organisatie? BRUXEO zou graag meer feedback en getuigenissen van vzw’s ontvangen om deze bezorgdheid bij de beleidsmakers aan te kaarten.

Om de omvang van deze veranderingen en hun impact op organisaties in de sociale profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te begrijpen, lanceren we een enquête. We nodigen u uit om uw ervaring te delen en ons te informeren over de impact die deze nieuwe regelgeving heeft gehad op uw organisatie. Uw bijdrage zal van cruciaal belang zijn om het politieke debat en het sociaal overleg te stimuleren en om oplossingen te vinden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van vzw’s.

Meer info over de enquête op onze website.

Enquête

 Meer info & hulp

Voor meer informatie over de details van de wetgeving en de nieuwe verplichtingen van afvalbeheer, kan u onze website raadplegen. Aanvullende informatie via Brussel Leefmilieu en Recycle BXL Pro.

 

BRUXEO lanceert bovendien "Decarbon’Action". De nieuwe dienst adviseert en begeleidt vzw’s bij hun transitie naar duurzaamheid op vlak van afvalbeheer, digitalisering, mobiliteit, voeding, energie, biodiversiteit, enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: