Resultaten Tweede ZorgSamen Barometer: impact crisis op psychisch welzijn van medewerkers in zorg en welzijn blijft groot.

Printervriendelijke versiePDF version

 

 

De ZorgSamen, een online platform voor de mentale ondersteuning van iedereen die werkt in zorg en welzijn, lanceert maandelijks een bevraging in de sector. Die peilt naar de impact van de coronacrisis op het psychisch welbevinden. Een eerste peiling gebeurde in april. De tweede bevraging liep tijdens het eerste weekend van mei. Meer dan 3000 medewerkers uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies namen deel. Het Vlaams Welzijnsverbond lanceerde mee de oproep en dat resulteerde in een verhoogde deelname van medewerkers aan de barometer uit onze sectoren. Een volgende bevraging is gepland begin juni.

Deze tweede meting laat zien dat de impact op het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers groot blijft. Een belangrijke bevinding is dat één op drie kampt met schuldgevoelens.

Sociale steun vinden mensen die meewerkten aan de barometer in mei 2020 vooral bij hun “partner” (83% positieve ervaring) alsook bij de “eigen/directe collega’s” (73%) en vrienden buiten de organisatie (70%). Professionele steun wordt nog niet vaak opgezocht.

Meer info op https://www.dezorgsamen.be/barometer/