Werkbaarheidscheques voor de social profit

Printervriendelijke versiePDF version

Eind vorig jaar maakte minister van Werk Hilde Crevits bekend dat de werkbaarheidscheques van het Departement Werk en Sociale Economie worden verlengd en dat ook socialprofitondernemingen er voortaan een beroep op kunnen doen. Verso is tevreden dat daarmee de gedeelde vraag van de sociale partners, zoals vastgelegd in het tripartiteakkoord, wordt gehonoreerd.

Met de werkbaarheidscheques kunnen bedrijven en organisaties advies inwinnen rond werkbaar werk tot een bedrag van € 10.000, aan 40% cofinanciering. Een goede zaak, want de werkbaarheid in Vlaanderen is aan het dalen, zoals de Werkbaarheidsmonitor 2019 van de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) aantoonde. Ook in de zorg- en welzijnssectoren is de werkbaarheid gedaald. Ingrid Lieten, directeur Verso: '50,8% van de medewerkers in de zorg- en welzijnssectoren betitelt z’n job globaal als ‘werkbaar’. Die score ligt nog altijd iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar we zijn niet meer de beste leerling van de klas. Het is duidelijk dat 'meer doen met minder' effect heeft op het welbevinden van onze medewerkers.'

Met de werkbaarheidscheques kan je het welzijnsbeleid binnen jouw organisatie naar een hoger niveau tillen. Verso ondersteunt al langer sociale ondernemingen met hun personeelsbeleid en merkt dat een groot deel van hun vragen betrekking heeft op werkbare jobs. Ingrid Lieten: 'Sociale ondernemingen besteden vandaag al veel aandacht aan werkbaarheid. Dat blijkt uit de eerstelijnsvragen die we ontvangen. Maar liefst 41% hiervan gaat direct of indirect over werkbaarheid. Anderzijds zijn er ook onze tools en opleidingen van HRwijs, de gratis HR-dienstverlening van Verso, die op veel interesse kunnen rekenen. Die spelen bijvoorbeeld in op burn-outs, welzijn, leidinggeven, talentenbeleid of loopbaanbeleid. Het bewijs dat sociale ondernemingen hier echt wel van wakker liggen.'