Uitnodiging - Inclusie academie dinsdag 20 februari 2024

Printervriendelijke versiePDF version

UITNODIGING

Inclusie academie dinsdag 20 februari 2024
20 uur tot 21.30 uur

“Lokaal beleid en
participatie van burgers met een beperking;
Goede praktijken aan het woord."

 Uit onderzoek blijkt dat er nog een heel grote kloof bestaat
tussen lokaal beleid en burgers met een beperking.
Toch zijn er al heel wat goede voorbeelden
van participatie van burgers met een beperking.

De Inclusie academie is een online webinar.

Programma
 

Resultaten onderzoek in Vlaanderen door de Inclusie Ambassade

Best practices

  • Vanuit perspectief lokale besturen
  • Vanuit perspectief adviesraden
  • Vanuit perspectief als mandataris

Verhaal ervaringsdeskundige David met begeleider in de adviesraad

Schrijf je hier in

Noteer ook het debat op dinsag 19 maart van 20 uur tot 21.30 uur.
‘Mensen met een beperking betrekken bij het lokaal beleid,
wat DOEN de politieke partijen?’