Themadagen Digitalisering: 4-daagse rond digitale strategie

Printervriendelijke versiePDF version

In 2019 tekenden we met het Vlaams Welzijnsverbond in op een project van de Koning Boudewijnstichting rond het thema digitalisering, genaamd Go-Digit. Hierin brachten we het digitaal maturiteitsniveau van onze leden in kaart op basis van twee bevragingen en trachtten we de leden te sensibiliseren via allerlei informatie. In een derde fase ondersteunden we de leden in het zetten van stappen rond digitalisering door trajecten aan te bieden die hen hielpen om het bos door de digitale bomen te zien. Tijdens twee online sessies van telkens twee uren gaf Digiraf (als digitale expert) elke deelnemer concrete handvaten, methodieken en tips om werk te maken van hun eigen digitale strategie. Daarbij probeerden we ook in gesprek te gaan met collega's en zo samen na te denken over digitale uitdagingen. 

Aangezien digitalisering een belangrijk topic blijft willen we met de commissie Digitalisering de volgende jaren gratis enkele digitale themadagen organiseren om de leden stappen te laten zetten in deze digitale wereld.

Beginnen doen we met 4 themadagen begeleid door Digiraf.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven kan je terugvinden op onze website via https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/evenementen/themadagen-digitalisering-4-daagse-rond-digitale-strategie