Campagnevideo: "Geïntegreerde zorg moet 1 van de pijlers zijn de komende 5 jaar"

Printervriendelijke versiePDF version

Beste toekomstige Vlaamse Regering: Maak van geïntegreerde zorg 1 van dé pijlers voor de komende 5 jaar! Dat is de simpele boodschap die we met onze laatste campagnevideo, 3 dagen voor de verkiezingen, willen meegeven.

 

Delen jullie onze vierde campagnevideo mee? Want om zorg en welzijn hoger op de agenda te krijgen tijdens de campagne, lanceerden we een aantal video's om de speerpunten uit ons memorandum extra in de verf te zetten. Eerder riepen we politici en beleidsmakers op om werk te maken van de lange wachtlijsten, de financiële druk op de organisaties (en de niet-indexering van de werkingsmiddelen) en de bezorgdheid van veel organisaties om goede medewerkers te vinden én behouden. In deze laatste campagnevideo kaarten we niet zozeer een bezorgdheid aan, maar wel een grote wens vanuit alle zorg- en welzijnssectoren om de komende legislatuur het principe van geïntegreerde zorg helemaal in te schrijven in onze sectoren. 

Het is onze voorzitter Chantal Van Audenhove zelf die zich richt tot de verschillende politici en partijen. "Steeds meer mensen hebben complexe zorgnoden, waardoor het belangrijk wordt dat de zorg die geboden wordt vanuit verschillende sectoren heel goed op elkaar wordt afgestemd. Voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen die samen zorgen!" 

In de praktijk wordt er al vaak geïntegreerd gewerkt in de zorg- en welzijnssectoren, maar vaak ontbreekt het nog aan steun of regelgeving vanuit het beleid. Dat vertellen ook Katleen Evenepoel, algemeen directeur van Zonnelied vzw en Katrien Vangeleyn, netwerkcoördinator van RISO, vanuit vzw De Oever. 

 

Ook na de verkiezingen belangrijk

We roepen iedereen op om deze video te delen op de eigen sociale media en binnen je eigen netwerk. En dit zal ook na de verkiezingen nog erg belangrijk zijn. Want zelfs al zijn de stemmen geteld, the proof of the pudding is in the eating. Na de vele mooie plannen in de partijprogramma's en tijdens de campagne, is het toch vooral wachten op een duidelijk Vlaams regeerakkoord om deze mooie plannen in waarheid om te zetten. En dus ook om geïntegreerde zorg zo maximaal mogelijk een plek te geven in onze zorg en welzijn. BEDANKT ALVAST om massaal te delen! 

 

Deel ook onze vorige campagnevideo's

Om ook na de verkiezingen druk te blijven zetten op de verschillende partijen en de nieuwe Vlaamse Regering blijft het belangrijk om onze boodschap uit te blijven dragen. Twijfel daarom niet om ook de komende weken nog onze andere campagnevideo's te delen op sociale media. Hou de bezorgdheden die er zijn in onze zorg- en welzijnssectoren mee op de radar en maak mee het verschil.