Autisme Chat

Printervriendelijke versiePDF version

De Liga Autisme Vlaanderen ontwikkelde eind januari 2019 de Autisme Chat als gloednieuw aanbod voor personen met autisme en hun directe netwerk. Intussen is de Autisme Chat uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het onlinehulpaanbod in Vlaanderen.

De Autisme Chat is een gratis en anonieme chat waar men terecht kan met vragen rondom autisme. Hiermee bieden we een laagdrempelig, doch erg gespecialiseerd online aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en/of hun directe netwerk. 

Men kan bij ons terecht met zorgen en vragen, zoals:

  • Mijn kleinzoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga ik hiermee om?
  • Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten buitenshuis te doen, moeten we haar pushen?
  • De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt.
  • Ik heb zelf autisme en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt.
  • Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er moeilijk mee.
  • Mijn broer heeft autisme, maar ik vind het niet eerlijk dat mijn ouders meer tijd maken voor hem dan voor mij.  
  • Ik heb autisme en heb veel stress op school. Wat kan ik doen?
  • Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Onze chatmedewerkers zijn professionele thuisbegeleiders van de 4 Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten rondom autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor). Zij hebben allen jarenlange ervaring in de begeleiding van personen met autisme. 

We zijn ervan overtuigd dat we via de Autisme Chat niet alleen naar mensen kunnen luisteren en met hen naar antwoorden kunnen zoeken, we kunnen hen ook op weg zetten in het Vlaamse ondersteuningslandschap (bv. op vlak van hulpverlening, informatie, rechten, administratie). 

Omdat we het belangrijk vinden om te blijven inzetten op de bekendmaking van dit laagdrempelige en autismespecifieke aanbod, richten we ons tot u met de vraag of er in jullie tijdschrift of nieuwsbrief een artikel over ons aanbod zou kunnen verschijnen.
Naargelang jullie voorkeur zouden we hierbij kunnen werken met een artikel gebaseerd op een interview met een chatmedewerker en/of de coördinator, quotes uit chatgesprekken, concrete cijfers van de Autisme Chat... 

Voor meer info: Michiel Tyncke
projectmedewerker + coördinator Autisme Chat
LIGA AUTISME VLAANDEREN
Brusselsesteenweg 375, 9090 Melle
0491 71 92 89
michiel@ligaautismevlaanderen.be
www.ligaautismevlaanderen.be