Vragenlijst: Hoe krijgt u het werk gedaan?

Printervriendelijke versiePDF version

Hoe pakt uw onderneming vandaag het werk aan? Welke moeilijkheden ervaart u en welke oplossingen bedenkt u om uw onderneming draaiende te houden en/of medewerkers aan te werven. Maakt de arbeidsmarktkrapte het moeilijker? Dat is de vraagstelling van het onderzoek dat de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid voert.
U kan deelnemen via deze link: https://survey.alchemer.com/s3/7491033/Hoe-raakt-het-werk-gedaan
De vragenlijst is kort en vlot in te vullen op maximaal 10 minuten.

De onderzoekers verwerken de gegevens anoniem. Ze delen later dit jaar de resultaten kosteloos via een rapport op www.serv.be. De inzichten uit het onderzoek kunnen we ook zelf gebruiken om onze dienstverlening aan onze leden verder te optimaliseren en te wegen op het beleid.

Heeft u nog vragen over de vragenlijst of het onderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid via enquete@serv.be.

Lien Van Rampelberg
onderzoeker

bezoek onze website

Wetstraat 34-36 - 1040 Brussel
T - M +32 494 64 06 13
lvrampelberg@serv.be - www.serv.be/stichting