Actieplan Asbestafbouw in zorg en welzijn

Printervriendelijke versiePDF version

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. Ook in onze voorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit zorg en welzijn, de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in onze gebouwen.

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn alvast wettelijk verplicht voor publieke gebouwen, de overheid heeft hier immers een voorbeeldfunctie.

Wilt u uw voorziening nu al asbestveilig maken? Meld u dan aan bij de OVAM, en u kunt dan rekenen op:

  • De actualisatie of verfijning van de asbestinventaris, als dit nodig is
  • Tot 50% ondersteuning voor asbestverwijdering

Klik hier voor info over omgaan met asbest

Klik hier voor info over de ondersteuning voor de zorg- en welzijnssector en om aan te melden. Inschrijven op de oproep kan van 5 juni 2023 tot en met 9 augustus 20