Herinnering : Social Profit Akkoord – MOBILITEITSmaatregelen – Verzamelen van essentiële gegevens

Printervriendelijke versiePDF version

Beste werkgevers van de Brusselse social profit sector,

De maatregel « MOBILITEIT » in verband met de Brusselse social profit Akkoord 2018-2019 heeft tot doel de dekking door de overheid van de kosten van de woon-werkmobiliteit met betrekking tot het openbaar vervoer binnen Brussel (MIVB-MTB-Brupas) te verhogen tot 80%. Het heeft tot doel de aantrekkelijkheid van de werkgelegenheid, de financiële stabiliteit van de VZW's, de mobiliteit en het milieu te versterken.

Voor de uitvoering van deze maatregel zijn betrouwbare gegevens van werkgevers in de social profit sector nodig om de situatie objectief te kunnen beoordelen en begrotingsprognoses te maken.

Daarom verzoeken wij u, indien u dit nog niet heeft gedaan, om vóór 20 april 2021 het vereenvoudigde formulier van de overheidsdiensten in te vullen. Doel van dit formulier is gegevens van uw instelling te verzamelen over het aantal werknemers die van een MIVB-abonnement gebruikt maken, de totale kostprijs van deze abonnementen en het gedeelte van deze kostprijs dat door de toezichthoudende overheid wordt gedekt. Meer details vindt u op het formulier zelf.

Om al uw vragen te beantwoorden en het formulier te presenteren, organiseren wij een nieuwe facultatieve informatiebijeenkomst per videoconferentie op maandag 19 april om 14u : Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen

Contactpersoon : Bruno Gérard - bruno.gerard@bruxeo.be

We danken u bij voorbaat voor uw onmisbare medewerking bij de uitvoering van deze maatregel.

Nog een fijne dag.

Joëlle MESMACQUE - Assistante de projet / Project assistente - joelle.mesmacque@bruxeo.be - 02/210.53.00 

BRUXEO - Rue du Congrès, 37-41 bte 3 - 1000 Bruxelles - www.bruxeo.be